Energie-Blog

André Jurres

Energievisie kan pact worden maar eerst naar de tekentafel aub...

De kroniek van een aangekondigde saga over het langverwachte energiepact bereikt stilaan zijn climax nu de vier Ministers van Energie onderling een akkoord hebben bereikt.  Hiermee is het nog niet zeker dat alle regeringen dit ook gaan goedkeuren.

Positief is dat er een constructieve samenwerking is tussen de vier regio’s in ons land en hun bevoegde Ministers, verder is het goed dat een eerste aanzet wordt gegeven van richting waar het in ons land naar toe…

Lees verder

EPG Power Summit 2017

Ook dit jaar was ik weer in de mooie stad Wenen waar ik deel nam aan een driedaags congres over onze sector.  De focus op pure productie is wel uitgebreid naar netwerk en slimme oplossingen gezien in de wereld van morgen we van een centraal naar een decentraal model evolueren.

De vele miljoenen decentrale kleine producenten van zon en wind nopen nu eenmaal tot een andere manier van denken en vooral veel meer slimme oplossingen.  Gedaan is het…

Lees verder

De ene houtverbrander is niet de andere blijkbaar

Nu sta ik meestal niet stil bij de vele persberichten die wekelijks voorbij komen maar het nieuws dat in Vlaanderen de voormalige kolencentrale van Electrabel genaamd nu MaxGreen toch weer subsidie krijgt is verrassend te noemen.

Dat dit vooral ingegeven wordt, naar mijn mening, door plat opportunisme wegens het anders helemaal niet halen van de 2020 doelstellingen voor duurzame energie, zit daar voor veel tussen.  Voor de ontwikkelaars van de nieuwe biomassa…

Lees verder

Elia studie en de weg voorwaarts

Dat ook Elia, onze hoogspanningsnetwerkbeheerder, meehelpt in het maken van keuzes voor onze energietoekomst is zeker positief te noemen en zoals steeds is het aangeven van opties goed. Alleen lijken me de aangeboden opties meer van hetzelfde en vooral een greep uit technische oplossingen uit de 20ste eeuw.

Natuurlijk is het goed dat we meer hoogspanningsleidingen naar het buitenland…

Lees verder

Bonn klimaatconferentie en duurzame projecten zijn niet zonder risico

Dat deze week in het teken zou staan van de klimaatconferentie in Bonn leek mij duidelijk, maar niks is minder waar.  De kranten blijven leeg, de aandacht gaat naar de zoveelste financiële Paper waarin staat hoe oneerlijk de wereld is en de afgunst met de minuut toeneemt.

Nu is het volkomen terecht dat ook multinationals hun deel van de belastingen betalen, alleen blijken overheden vaak mee aan de bron te zitten van het kwaad.  Vele overheden…

Lees verder

Weg naar duurzame samenleving nog lang en uniek uitdagend

Alle positieve berichten ten spijt is er in Vlaanderen in 2016 minder groene stroom geproduceerd en komt zo een voorlopig einde aan de jarenlange stijging.  De doping met grootschalige biomassa heeft, zoals al meermaals bewezen, een korte levensduur van zodra men de geldkraan dichtdraait daar brandstof nu eenmaal geld kost.

Nu is de keuze van Vlaanderen om in de toekomst zonder grootschalige biomassa verder te gaan de enige juiste, want de verbranding in…

Lees verder

Enquete van alle energieministers in België

Vorige week werd met veel aandacht het startschot gegeven door vier energieministers in België van een online enquete waar iedereen in België aan mee kan doen.  Het spreekt vanzelf dat je eerst dingen zelf moet proberen alvorens er iets over te kunnen zeggen en ondergetekende heeft daarom met veel interesse alle pagina’s ingevuld.

Dat ik na het invullen een beetje op mijn honger bleef zitten is ook normaal want de enquete is niet bedoeld voor mensen zoals mijzelf en zo heb ik hem nog…

Lees verder

Nu ook zonnepanelen bij meubelwinkel Ikea

Ook in België moeten we eraan geloven. Ikea gaat in samenwerking met een buitenlandse installateur zonnepanelen aanbieden.  Dat het hier vooral gaat om het zogenaamde “cross selling” doet niets af aan deze opvallende zet.  Deze aktie bewijst ook dat zonnepanelen een gemeengoed zijn aan het worden, al levert ze vooral veel gratis publiciteit op voor Ikea en hoopt men zo mee te liften op het aanmeten van een groen imago.

Lees verder

Nieuwe Nederlandse regering krijgt klimaatminister

Het contrast tussen België en Nederland lijkt op politiek vlak steeds groter te worden met de aanpak van de klimaatdoelstellingen .  De nieuwe Nederlandse regering staat in de steigers en volgende week wordt het regeerakkoord toegelicht.  Wat onze sector betreft zijn er een aantal positieve punten.  Dat er opnieuw een klimaatminister komt is zeker goed te noemen, alleen is het af te wachten of deze ook daadwerkelijk een inhoudelijke portefeuille krijgt gezien dit departement weer nieuw…

Lees verder

Vlaamse doelstellingen tegen 2020

 

Dat onze sector vaak op veel aandacht kan rekenen is een understatement, ook vorige week was het weer raak met het bijna verdwijnen van de Turteltaks en de hoera stemming die daarop volgde.  Natuurlijk zijn prijsdalingen positief als ze structureel zijn en wat onze elektriciteitsfactuur betreft zeker welkom.  Dat vooral de gereguleerde delen fors zijn gestegen is des te opvallender in verhouding met het product zelf.

Onze elektriciteitsfactuur heeft wat dat betreft veel weg van de prijs van een liter benzine die ook voor drie vierde uit taksen/belastingen…

Lees verder
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattPlus ...


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer

Interessante Links

The way to get started is to quit talking and begin doing