Energie-Blog

André Jurres

Veel onnodig energieverbruik doet onze rekeningen stijgen

Onze energiefactuur blijft maar stijgen, zo becijferde beurshuis Petercam. Dat onze rekening met 1000€ stijgt, is vooral te wijten aan de olieprijs per vat en de daaraan gerelateerde producten van benzine voor onze wagen en stookolie om ons huis te verwarmen. Ook de gasprijs is gestegen sinds 2008. Wat minder naar voren kwam uit de informatie is dat onze elektriciteit vandaag veel minder kost dan in 2008. De groothandelsprijzen voor elektriciteitsproducenten is 30 tot 40% goedkoper op dit ogenblik dan midden 2008. Elektriciteit maakt nu slechts een zeer bescheiden deel uit van al onze energiekosten.…

Lees verder

De week voor Kerstmis

Deze week heeft NPG energy weer een mijlpaal gezet in zijn ontwikkeling door zijn eerste overeenkomst te tekenen voor de ontwikkeling van een grote biogas centrale in het noorden van Nederland (+10MW). De beslissing van eind vorig jaar om ons werkgebied uit te breiden naar Nederland heeft dus nu een eerste tastbaar resultaat met zich meegebracht.  NPG heeft via diverse daarvoor opgerichte werkvennootschappen dit jaar voor meer dan 60 miljoen euro aan projecten gefinancierd (samen met diverse mede-investeerders uit de bank-, energie- en privat equity wereld).

Ondanks het uitontwikkelen…

Lees verder

Innovatie en financiering: de sleutel voor een duurzame toekomst

De opwarming van ons klimaat door menselijke interventie staat al een tijd vast, alleen worden berichten hierover steeds somberder. Het algemeen aanvaard getal van maximum 2 graden opwarming is een uitgevonden getal waarvan eigenlijk niemand zeker weet of dit al aangewezen zou zijn om te voorkomen dat sommige gebieden onleefbaar worden.

De klimaatconferentie in Durban is wederom afgelopen met een sisser door te beslissen om het Kyoto-protocol nog even te verlengen om zo meer tijd te kopen ten einde toch met een nieuw protocol op de proppen te komen. Als klap op de vuurpijl kondigde Canada…

Lees verder

Consument blijft actief op zoek naar beste aanbod

In Vlaanderen hebben de eerste tien maanden van het jaar 215.000 gezinnen een andere leverancier gekozen (van deze hebben ongeveer 140.000 ook een gascontract gekozen bij een andere leverancier). Tegen het jaareinde wordt verwacht dat ongeveer 250.000 gezinnen een nieuwe leverancier zullen hebben gekozen, dit komt neer op iets minder dan 10% van de totale markt.

Op zich zijn deze cijfers hoger dan vorig jaar (was toen 215.000) en kunnen we verwachten dat deze tendens eerder zal toenemen dan afnemen. De top drie leveranciers zijn Electrabel met 62%, EDF Luminus met 21% en Nuon met 8.4%.

De…

Lees verder

EPG 2011

Ook dit jaar was ik rond eind november weer in Praag voor het jaarlijks congres over elektriciteitsproductie in Europa. Ieder jaar valt het op dat er nieuwe tendensen of zelfs opvallende items aan bod komen.

Eén van de zaken die dit jaar duidelijk is geworden over duurzame energie, is dat het als een belangrijke productiebron wordt aanzien. Dit zowel in absoluut volume (neem bijvoorbeeld wind in Duitsland) als in potentie naar de toekomst. Er was echter ook veel kritiek te horen over de vele vormen van subsidie (technieken) die vele landen erop na houden.

Eén van de pleidooien…

Lees verder

De zogenaamde spread en investeringen in productie

Deze week is België zwaar onder vuur komen te liggen van de zogenaamde financiële markt en is de rente die betaald moet worden voor leningen met meer dan 1% op een week gestegen. Onrustwekkend op het eerste gezicht zeker, maar dit kan ook positief werken op lange termijn. Geld lenen is te goedkoop geweest of beter gezegd men leende geld voor zowat alles te betalen.

Dat geld lenen zo goedkoop mogelijk moet zijn om investeringen aan te zwengelen is op zich een goede zaak daar deze enerzijds een economie stimuleren en anderzijds ook noodzakelijk zijn. Het probleem zit hem in het geld lenen…

Lees verder

Building integrated solar

Afgelopen week was ik gevraagd om een Euregionale namiddag te begeleiden over toekomstige toepassingen van geïntegreerde zonnepanelen/cellen in gebouwen. Het evenement ging door in Nederlands Limburg te Kerkrade, maar was wel degelijk een Euregionaal initiatief. Er waren een zestigtal bedrijven uit de drie landen waarvan de meesten uit België en Nederland. Met steun van Interreg (Eurepese fondsen) probeert men om grensoverschrijdende initiatieven van de grond te krijgen wat op zich een lovenswaardige gedachte is.

Wat mij opviel is dat de architecten vele oplossingen konden bedenken voor…

Lees verder

Zure melk

Dat het kwaad eten is met buitenlandse dominante marktpartijen is al vaak bewezen, maar deze week kregen we een staaltje van onvervalst imperialisme, terecht?

De directeur van het alom gekende dominante energiebedrijf uit Frankrijk was deze week te gast en gaf een opgemerkte lezing in bijzijn van een aantal bekende Belgen (de kroonprins onder andere) en gaf ze een veeg uit de pan. Het kwam er op neer dat men de vorige regering en eigenlijk de ganse huidige politiek verwijt dat ze niet betrouwbaar zijn en eigenlijk een stelletje ongeregelde partijen zijn. Zelfs als dit waar zou zijn dan…

Lees verder

CO2 - emissie rechten aankoop in het buitenland verkeerde oplossing

Deze week werd er terecht nog eens op gewezen door een Europese klimaatdenktank dat de aankoop van CO2 - rechten in het buitenland (lees buiten Europa) door Europese landen een omgekeerd effect dreigt te hebben.
 De zogenaamde ontwikkelingslanden of BRIC-landen die nog een theoretisch overschot hebben aan CO2-certificaten verkopen deze tegen marktprijs aan Westerse landen die zo eigenlijk uitstel kopen voor hun te grote CO2 - uitstoot. Wat dreigt er nu te gebeuren als Europese landen zouden gaan stoppen met de aankoop van deze certificaten in landen met overschotten? Deze landen gaan gewoon…

Lees verder

International Energie Agentschap

Deze week kwam het Internationaal Energie Agentschap met zijn jaarlijks rapport en de relatie met mijn artikel over CO2 is zeker relevant want het nieuws is slecht, barslecht.  Fatih Birol (een van de topmensen) gaat in het 650 pagina's tellende rapport nu uit van een temperatuursstijging van zes graden. De algemeen aanvaardbare maximumstijging van 2 graden om de klimaatverandering in de hand te kunnen houden staat hiermee in schril contrast. Wat het juist zal worden weet niemand, maar de delta tussen beiden is te groot. Zes graden wil niet zeggen dat de temperatuur overal stijgt met zes graden,…

Lees verder
 • Waterstoftijdperk

  In 2020 richtte André VoltH2 op. Groene waterstof wordt een van de manieren om industrie en vrachtvervoer te verduurzamen. Met deze onderneming wil hij pionieren op het vlak van groene waterstof. Doel is ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • André invest

  Naast mijn operationele activiteiten maak ik graag tijd voor studies die ik aan diverse overheden en bedrijven ter beschikking stel om zo meer inzicht of ideeen te geven in onze markten ....


  Lees meer
 • NPG energy

  Reeds in 2007 startte André samen Jacques de voorbereiding voor de ontwikkeling van een bedrijf dat lokale ontwikkelaars ging helpen in het verwezelijken van hun duurzame energieprojecten in de Benelux ...


  Lees meer
 • Energy age

  In 2001/002 vroeg een zakenvriend in Maastricht mij om hem en zijn directie bij te staan om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de liberalisering in de energiemarkt. André richtte daardoor eind 2001 WattP ...


  Lees meer
 • De Telecom age

  Periode 1991-2002
  In aanloop naar het jaar 1998 werkte André voornamelijk voor TeliaSonera en Proximus in hoofdzakelijk Frankrijk, Nederland en Rusland waar nieuwe mobiele en ...


  Lees meer

The way to get started is to quit talking and begin doing