Energie-Blog

André Jurres

Gisteren werd er in zowat alle media melding gemaakt dat het energieverbruik per hoofd van de bevolking in Vlaanderen/België zowat het hoogste in Europa is. Experts en zogenaamde experts vielen over elkaar heen om deze feiten min of meer te bevestigen en verschillende voorbeelden werden gegeven. Eén van de meest hilarische voorbeelden was dat de verlichting op onze snelwegen een goed voorbeeld zou zijn van een van de redenen van ons hoog verbruik. Dit is niet alleen foutief maar zelfs misleidend want er werd gezegd dat als men Nederland binnen rijdt het ineens donker wordt. Gewoon onzin, Nederland heeft vandaag de dag overal verlichting op alle belangrijke snelwegen en dit zelfs de hele nacht.(in België gaan ze om 00.30 uit). Deze veiligheid die zeer weinig energie verbruikt door de speciale lampen die men gebruikt is zowat het enige dat nog goed is aan onze snelwegen die er zoals iedereen die deze wegen dagelijks gebruikt kan voelen. Daarnaast begon men direct over de slechte leerling die wij zijn op het vlak van isolatie(wat trouwens waar is, we zitten op het niveau van Griekenland) en wederom werd de suggestie gewekt dat dit een van de grote oorzaken zou zijn van ons hoog verbruik. Zo vlak voor de verkiezingen is het natuurlijk gemakkelijk om de falende politiek steeds te viseren met dergelijk goedkope argumenten die bovendien niet ter zake doen of toch slechts in beperkte mate. Even nog enkele gegevens op een rijtje, België verbruikt in totaal 80 tot 85 TWh elektriciteit. Enkele voorbeelden, de top tien verbruikers in België zijn zowat goed voor 18 tot 20 TWh elektriciteitsverbruik(inclusief de spoorwegen die de grootste energieverbruiker van dit land is met meer dan 2 TWh ieder jaar). De top 1500 verbruikers in België zijn goed voor de helft van het totale elektriciteitsverbruik(zijnde dus 40 tot 42 TWh). Alle 4.6 miljoen gezinnen of 10.6 miljoen inwoners van dit land verbruiken samen 16 tot 18 TWh elektriciteit. Wat het gasgedeelte betreft is het huishoudelijk verbruik iets groter en afhankelijk van de weersomstandigheden(ongeveer een derde van de 19 bcm op jaarbasis), de energiecentrales nemen ook een derde voor hun rekening en de bedrijven de rest. Ook hier weet men heel goed dat het gasverbruik bijvoorbeeld nog fors zal gaan stijgen de komende jaren door nieuwe gascentrales en anderzijds door de verdere ontsluiting van gas naar de huishoudens in België.
Dit betekent niet dat isolatie zeker noodzakelijk is en zelfs verplicht dient te worden, dit zou men eerst moeten belonen(zoals nu het geval is) en tegen de bevolking zeggen dat tegen 2020 een bepaalde norm verplicht is(bijvoorbeeld alle daken moeten tegen die tijd geïsoleerd zijn). Verder dient men verder te gaan met decentrale opwek(zoals micro-wkk's, zonneboilers, etc.) en de netwerkbedrijven verplichten om hun netwerk klaar te maken voor deze manier van opwek.
Ook onze ambitie om het logistieke hart(hiermee bedoel ik vooral het transport langs de weg) te worden in Noordwest Europa is een energetische nachtmerrie daar al deze logistiek ook energie nodig heeft en ons kleine landje/gewest daar eigenlijk helemaal geen plaats voor heeft, de eerste plaats qua files in Europa bewijzen dit nu wel.
Dit neemt niet weg dat er heel veel hypocriete stellingen zijn op dit ogenblik, als men een groei van 2% per jaar noodzakelijk blijft vinden om een gezonde economie te hebben en een begroting die verantwoord blijft dan zal het energieverbruik blijven groeien. Niemand praat over echte oplossingen, waarom niet afstappen van een economie die moet blijven groeien maar naar een meer duurzame vorm streven. Voor economische groei zullen we steeds meer energie nodig hebben ondanks de mooie slagzinnen van 20/20/20. Het borstgetrommel staat in schril contrast met de statistieken die duidelijk maken dat het energieverbruik nog enorm gaat stijgen(hiermee bedoel ik ook buiten België).