Energie-Blog

André Jurres

Dat het kwaad eten is met buitenlandse dominante marktpartijen is al vaak bewezen, maar deze week kregen we een staaltje van onvervalst imperialisme, terecht?

De directeur van het alom gekende dominante energiebedrijf uit Frankrijk was deze week te gast en gaf een opgemerkte lezing in bijzijn van een aantal bekende Belgen (de kroonprins onder andere) en gaf ze een veeg uit de pan. Het kwam er op neer dat men de vorige regering en eigenlijk de ganse huidige politiek verwijt dat ze niet betrouwbaar zijn en eigenlijk een stelletje ongeregelde partijen zijn. Zelfs als dit waar zou zijn dan is de publieke verkondiging hiervan door een buitenlander en afgevaardigde van een dominante marktpartij in ons eigen land niet slim.

Zoals vaak worden de zaken zo voorgesteld dat de ene alles fout doet en in dit geval de dominante marktpartij niks fout doet en altijd zijn beloften nakomt. Het verhaal is natuurlijk genuanceerder, maar ik vind wel dat de toekomstige regering er veel moet aan doen om de principeovereenkomst afgesloten onder dhr. Van Rompuy na te komen.  (Het is niet omdat dit akkoord nog niet formeel was goedgekeurd dat men niet de geest dient te respecteren.) Zoals gevraagd werd door de directeur is overleg aangewezen en op dit punt heeft hij dan ook gelijk.

Wat wel zou kunnen, is dat de nieuwe regering samen met Europa en het parlement moet kijken op welke punten de oude overeenkomst dient te worden aangepast en dan dient men duidelijke wijn te schenken over de juiste verlengingstermijn van de drie oudste kerncentrales. Het is gewoon niet serieus om hierop geen antwoord te geven, daar het voor een eigenaar onmogelijk is om dan nog te investeren. Nu lijkt me dat de afgesproken 250 miljoen euro jaarlijkse taks niet zozeer was voor een verlenging als wel voor de huidige opbrengsten te belasten.

Vervolgens dient men na uitvoering van bovenstaande duidelijk te maken aan de dominante marktpartij dat het de laatste keer is geweest dat dit soort een op een gesprekken hebben plaatsgevonden en ervan nu met de sector en de regulatoren wordt samen gezeten (en dus niet de politiek die zich zeer terughoudend moet gaan opstellen gezien het gebrek aan kennis, dit is meermaals bewezen met de verschillende Pax Elektrica's die zo goed als niets hebben opgebracht).

De nieuwe regering heeft dus eigenlijk beslist om 300 miljoen euro nieuwe belastingen te heffen en dit is dus een nieuwe eenzijdige maatregel waarvoor zij de macht heeft om dit te doen. Bedrijven dienen toch te beseffen dat een land het recht heeft om extra maatregelen te nemen. Tegelijkertijd werd met de 300 miljoen euro beslist om een deel van de productie te herverdelen. Hopelijk wordt het geen herhaling van de Eon-deal, want de zogenaamde Swap van centrales heeft ook niks opgebracht voor de energiehuishouding van België. Men dient naast de introductie van een aankoopcentrale dus ook nog een echt investeringsbeleid op gang te brengen zodat alle centrales worden vervangen.

Duitsland heeft duidelijk aangetoond dat overheden de macht hebben om ingrijpend te handelen vanuit al dan niet juiste argumenten. Naast de nucleaire taks heeft de Duitse regering ook snel na de ramp in Japan beslist om zo snel mogelijk te stoppen met alle kerncentrales. Het was wel verstandiger geweest als men ineens duidelijk had gemaakt met welk investeringsplan men deze centrales ging vervangen. De emotionele oproep deze week door de directeur aan het adres van onze kroonprins en de onder andere aanwezige ontslagnemende minister van Financiën maakt wel duidelijk dat er een barst is in het zelfvertrouwen van dit bedrijf. Voor dit soort beslissingen en onderhandelingen is geen ruimte voor emotie, maar alleen feiten en cijfers.