Energie-Blog

André Jurres

Het uitlezen van onze gas- en elektriciteitsmeters gebeurd vandaag nog altijd op min of meer dezelfde wijze als vijftig jaar geleden.  Het is de gebruiker zelf die zijn meterstand jaarlijks dient op te geven via een kaartje dat hij/zij invult of telefonisch doorgeeft.  De problemen die velen iedere dag weer meemaken met foutieve facturen hangt daar eigenlijk voor een deel mee samen.  De verschillende leveranciers dienen vaak te werken met oude verbruiksgegevens en sturen dan vervolgens facturen die weliswaar niet foutief zijn maar vooral verouderd.  In sommige landen staan ze gelukkig al verder, zowel in Scandinavië, Engeland en Italië zijn al miljoenen huishoudens uitgerust met een zogezegde “slimme meter”.  Ook in de Benelux wordt er steeds meer gekeken naar dergelijke oplossingen maar de snelheid van implementatie laat veel te wensen over.  De technologie is beschikbaar vandaag om alle huishoudens en bedrijven uit te rusten en zodoende veel ontevreden klanten te voorkomen en ook een betere administratie te krijgen bij de leveranciers.  De vereenvoudiging van het klantenproces is fenomenaal als men steeds weet wat iemand verbruikt, geen eindafrekeningen meer, geen telefoons meer van klanten over deze eindfactuur(gemiddeld belt zowat iedere klant hierover).  De planning en evolutie van het verbruik kan ook veel beter in de gaten gehouden worden zodat de productie hierop kan worden afgemeten.  Het is dan ook verwonderlijk dat het zo lang duurt, de investering zal er wel voor iets tussenzitten, deze loop toch al snel op tot 200€ per huishouden, wetende dat er alleen al 4.5 miljoen huishoudens zijn + nog een 600.000 bedrijven gaat het hier over een investering van meer dan 1 miljard € die men over minstens dertig jaar kan afschrijven.  Deze investering dient te gebeuren door de meterbedrijven.  De besparingen zijn echter ook fors en lopen over dertig jaar ook in de honderden miljoenen €.  Een juiste berekening van de besparing kan relatief eenvoudig worden opgemaakt.  Door de zachte winter beginnen leveranciers nu te roepen dat de klant korting kan krijgen op zijn voorschot, ongetwijfeld zijn hier de PR en marketing mensen hard aan het werk gegaan om dit lichtpuntje uit te baten en hun naam hieraan te linken alsof zij hier iets mee te maken hebben.  Op het eerste zicht een leuke actie die echter later meer werk zal opleveren.  De klanten vergeten snel dat ze hun voorschotfactuur verlaagd hebben en zullen dan bij hun eerste of tweede eindafrekening weer massaal gaan bellen om een verklaring te krijgen voor het verschil.  Ook is het gevaarlijk om nu de voorschotten te gaan verlagen indien we een relatief koude lente krijgen zoals vorig jaar.  Deze kan het voordeel van een lager voorschot teniet doen.  Een duidelijk geval van krijgen van gratis publiciteit zonder voldoende de negatieve gevolgen te overzien. 
De oplossing zit dus in het nu zo snel mogelijk overgaan tot de installatie van de slimme meter zodat we net als onze telecom factuur een effectief verbruik te zien krijgen op maandbasis.