Energie-Blog

André Jurres

Deze week hadden we het genoegen om bezoek te krijgen van een delegatie uit het noorden van Nederland. Gezien wij in Groningen de ambitie hebben om een biogasinstallatie te ontwikkelen van 15 MW is een goede voorbereiding van zowel de overheid als van ons bedrijf onontbeerlijk.

Interessant is te zien dat de overheid intensief mee overlegt in dit proces en de voorbereiding van een mogelijke vergunningsaanvraag in detail mee onderzoekt om zo daarna sneller en efficiënter het dossier te kunnen indienen. Hoewel schaalvergroting een constante is voor biogasinstallaties is vooral het hebben van opties in de output van belang in de toekomst.

Deze site bijvoorbeeld zou buiten groene stroom ook groen gas gaan injecteren en zelfs transportgas maken (lees LNG/CNG). Vooral die laatste lijkt een interessante piste vermits deze binnen de normale marktwerking valt en men zo op termijn ook naast de noodzakelijke subsidies (in Nederland gekend onder sde+ regime, in België het groene stroom certificaten systeem) kan werken.

Hopelijk gaat men in Vlaanderen snel beseffen dat dit de efficiëntie van biogascentrales ten goede zal komen en ook de lange termijn werking beter zal ondersteunen. Ons huidig ondersteuningsregime voor duurzame energie zal zeker nog lang noodzakelijk blijven om een stabiel rendement te verzekeren, maar men moet durven blijven innoveren. Vanuit onze eigen initiatieven in biogas (we gaan dit jaar vier biogascentrales bouwen in België) maak ik mij sterk dat het mogelijk moet zijn om voor eind 2014 dergelijke nieuwe zaken reeds op te nemen.

Het maken van LNG/CNG op de biogassite zal natuurlijk gebeuren met partners, maar het grote voordeel is wel dat de markt al bestaat en de technologie reeds lang op punt staat. Dat naast elektrische laadpalen, waterstof, biogas dus een (bescheiden) rol kan gaan spelen in de transportsector en zelfs als eerste zal kunnen van start gaan is velen blijkbaar ontgaan.

Ondertussen blijft het wachten op een groen gas injectietarief in Vlaanderen en begin ik me af te vragen of men zit te slapen in Brussel? Positief is wel het bericht vanuit Europa dat iedere lidstaat nu tegen 2020 een aantal laadpalen zal moeten installeren. Voor België denkt men aan 20.000 publieke laadpalen (naast een veelvoud aan noodzakelijk laadpalen in privé- eigendom) en komt deze maatregel niks te vroeg vermits we nu nog maar over enkele honderden spreken die geïnstalleerd zijn).

Hoewel ik zelf eerder denk dat elektrisch rijden beperkt dient te blijven aan stadsvervoer kan dit toch belangrijk worden daar de meeste verplaatsingen toch maar enkele kilometers behelzen (15 km).

Het is jammer dat Europa niet dezelfde duidelijke maatregelen voorziet voor waterstofstations want het potentieel is hier zeker qua gereden kilometers veel groter. Het is een beetje zoals met LPG in België, nooit een succes geweest want de overheid stond er niet achter (wel achter diesel). Nationale dekking is zeer belangrijk ongeacht welke technologie want onze samenleving is niet bereid om zijn gedrag gemakkelijk te veranderen (lees kunnen tanken waar en wanneer we dit wensen).

Ondertussen blijven we in België balanceren op berichten van te veel elektriciteit de ene week naar stroomtekorten de volgende week. Dat we krap zitten weten we nu wel al maar de hoogdringendheid in de Wetstraat blijkt nog steeds niet te bestaan. Voor onze elektriciteitsvoorziening worden de weersberichten steeds belangrijker en dat zal ons allen toch enigszins tot nadenken moeten stemmen