Energie-Blog

André Jurres

Naast het beheren van installaties die operationeel zijn, ligt ook de nadruk op de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten. Eén van die projecten is eerder persoonlijk daar wij in de zomer gaan verhuizen en ik waar mogelijk duurzame oplossingen wil kiezen. Naast de installatie van een geïntrigeerd zonnepanelendak (in het vakjargon BIPV genoemd, komt het er eigenlijk op neer dat de dakpannen verwijderd en vervangen worden door een groot paneel door middel van een nieuwe onderconstructie die de zonnepanelen als een verbindt (Hiervoor heeft de fabrikant in dit geval Fath Solar uit Duitsland een overeenkomst gemaakt met een zonnepanelenfabrikant die ze dan volgens hun specificaties heeft aangepast).

Deze techniek is op zich nog steeds ongeveer 20% duurder, maar het geheel ziet er wel veel beter uit, zeker op een pand van de 18<sup>de</sup> eeuw. In een land als Frankrijk bijvoorbeeld is het verplicht om geïntegreerd te werken met zonnepanelen. Zeker voor panelen die zichtbaar geplaatst worden is esthetiek toch ook van belang. Hierdoor is de terugverdientijd wel langer (gaat van zeven en een half jaar naar negen jaar), maar nog steeds haalbaar.

Als eerste zijn we trouwens massief aan het isoleren en wordt er bijvoorbeeld in het dak met twee lagen houtwol gewerkt (we werken alleen met duurzame materialen zoals houtwol (natuurlijke variant van bijvoorbeeld rockwol en geeft een gebalanceerd isolerend effect door zowel warmte als koude vast te houden wanneer nodig) en leem zodat enig warmteverlies via het dak voorkomen wordt. Verder worden ook alle ramen gerenoveerd of vernieuwd om zo maximaal warmteverlies te voorkomen.

Als laatste wens ik te gaan werken met een warmtepomp om zo de efficiëntie van energieproductie (vooral voor de verwarming die in een huishouden meestal twee derde van de kost met zich meebrengt) te verhogen. Met een COP van gemakkelijk 4 (dit wil zeggen dat de natuur je vier eenheden warmte geeft voor ieder eenheid die je erin stopt je krijgt dus vier keer zoveel energie terug voor wat je erin stopt!) probeer ik tot een goede technische oplossing te komen, maar tot op vandaag is er nog geen definitieve oplossing.  De paar offertes (de meeste installateurs hebben het te druk op dit ogenblik!) die ik uiteindelijk toch heb gekregen liggen ver uit elkaar, zowel als voorgestelde technische oplossing als in prijs.

Als advies kan ik trouwens al meegeven dat u eerst de warmtebehoefte van de woning dient te laten berekenen (kan soms bij uw architect) en vervolgens ook het best een derde ervaren neutrale partij naar de voorgestelde offertes laat zien om nog een extra advies te bekomen. Dit kost wel iets meer, maar de juiste capaciteit kiezen is van groot belang, kies je voor een te grote KW-capaciteit (lees KiloWatt warmte) dan verdien je de investering nooit terug (en verbruik je ook meer energie dan nodig), kies je te klein dan zal de bestaande ketel (op stookolie) nog teveel aanslaan (deze blijft als reserve staan voor extreme omstandigheden).  Met de juiste grootte kan een warmtepomp blijven werken tot -8 graden (efficiënt bedoel ik) zeker als je met water/water oplossingen werkt (horizontaal of verticaal buizensysteem in de grond).

Als laatste kan men in sommige gebieden in Vlaanderen toch nog kiezen voor thermische zonnepanelen om het water te verwarmen voor sanitair (maar hij verwarmt ook nog bij voor de verwarming). Alles samen heb je dan zowat optimaal gekeken naar een duurzame energiehuishouding, maar heb je ook een forse investering gedaan die zich op termijn wel helemaal laat terugverdienen (op voorwaarde dus dat je goed dimensioneert).

Verder hebben we deze week zakelijk ook weer een mijlpaal aangekondigd door in de gemeente Bocholt, in samenwerking met een lokale partner, een biogas/massa installatie van 2,8 MW te gaan bouwen (vergelijkbaar met degene die tegen de zomer in Tongeren operationeel wordt). Hieronder heb ik nog even het persbericht van NPG Bocholt bijgevoegd.


Hierbij het persbericht:

NPG Bocholt NV is een onlangs opgerichte joint-venture tussen NPG energy nv (NPG) en Hendrigo bvba die als doel heeft om een biogasinstallatie te ontwikkelen in Bocholt op het landbouwbedrijf van dhr. Lode Hendrix.

Deze nieuwe biogasinstallatie zal een productiecapaciteit van 2,8 MW bevatten en de doelstelling is om in het laatste kwartaal van 2012 met de bouw te kunnen beginnen. Dit onder voorbehoud dat de nieuwe richtlijnen omtrent de ondersteuning voor duurzame productie-installaties door minister Freya Van den Bossche bekend zijn.

De biogasinstallatie zal hoofdzakelijk mest en energiemaïs vergisten dat enerzijds wordt aangevoerd door de varkensboerderij naast de nieuwe biogasinstallatie en diverse veebedrijven uit de buurt en anderzijds wordt de energiemaïs lokaal geteeld in nauwe samenwerking met lokale boeren in een straal van 15 km. Het resulterende milieuvriendelijke biogas wordt geconverteerd naar elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppeling (WKK) dat dan op het lokale netwerk wordt geïnjecteerd. De warmte die ontstaat uit dit proces wordt aangewend om het digestaat te drogen. Deze substraten worden teruggevoerd naar het land als zijnde hooggekwalificeerde meststoffen, hetgeen een gesloten cyclus betekent en een besparing van grote hoeveelheden anorganische bemesting.

Voor NPG energy, die verantwoordelijk zal zijn voor het technisch en operationeel management van de biogasinstallatie, is de ontwikkeling van een tweede biogasinstallatie in Limburg van belang om zijn doelstellingen te bereiken voor de ontwikkeling van een gebalanceerd portfolio in de Benelux van minstens 150 MW.

Lode Hendrix, Jacques Adam en André Jurres van NPG Bocholt nv verklaren nader: “De totale investering bedraagt ongeveer 11 miljoen euro. Met de initiële capaciteit van 2,8 MW kan deze installatie 6.500 gezinnen van groene stroom voorzien en een reductie van 10.000 ton CO2 per jaar betekenen. 

Dankzij de voortreffelijke ondersteuning van de provincie en de goede voorbereiding van Hendrigo bvba, is NPG Bocholt nv in staat om deze investering te ontwikkelen.