Energie-Blog

André Jurres

Je zou denken dat met het begin van de vakantie in België het een stuk rustiger op onze wegen zou worden maar helaas pindakaas(een uitdrukking die onze Noorderburen vaak gebruiken).  Deze week had ik het bedenkelijke genoegen om kennis te maken met het continue infarct op onze Vlaamse wegen, van maandag tot en met donderdag files en toevallig altijd bij of richting Antwerpen.  Voor een middelgrote stad van 200.000 inwoners(stadskern, met randgemeenten bij 800.000) is het gebrek aan logistieke infrastructuur frappant.  Nu rijd ik zelf veel heen en weer tussen Tongeren, Maastricht en Antwerpen en maak ik zo kennis met de dodenweg E313. Een soort van Romeinse arena waar de vrachtwagens uitgerust zijn met Griekse tanden.(voor de insiders onder ons dat zijn de klassieke strijdwagens met aan de wielen gemonteerde tanden om zo de benen onder je lijf vandaan te rijden). Nu is deze snelweg die dateert van voor de tweede wereldoorlog nog steeds voorzien van twee formidabele rijvakken, volgens mij gaat het hier om een beschermd monument want er is in zestig jaar zo goed als niks verandert. U leest het al, enige humor is op zijn plaats voor dit sterk staaltje struisvogelpolitiek. Volgens sommige (lokale) politici en instellingen in Antwerpen en Vlaanderen is logistiek van groot belang voor ons land gezien de grote havens alleen blijkt dit niet uit de daden. Wat is er nodig om een van de belangrijkste goederenassen naar het Ruhrgebied iets veiliger te maken? Twee aparte extra rijvakken in iedere richting speciaal voor het vrachtvervoer, kost zo goed als 0€. Laat het transport via tolgelden betalen voor deze infrastructuur(wat ze nog graag gaan doen om het tijdverlies te voorkomen) en zo gaan er ook minder doden vallen.

 

Verder stond er deze week een leuk artikel in de Belgische Tijd over de aankondiging van een nieuw consultancybedrijf dat zijn diensten aan zichzelf gaat aanbieden in verband met energiebesparing(het werd zelfs omschreven als isolatieadviseur). U kunt het al raden het gaat hier om het ambitieuze project zijnde het nieuw Vlaamse energiebedrijf. Waarschijnlijk gaat het hier toch eerder om een schijnmanoeuvre daar het voor een overheidsbedrijf toch lastig wordt om zichzelf te gaan adviseren gezien de verplichting om iedere keer als overheid een openbare aanbesteding op te starten.  Hoe ga je ooit bewijzen dat je eigen in huis isolatieadviseur niet bevoordeeld werd in het aanbestedingsproces?  In plaats van deze opdracht aan een instantie als Fedesco over te laten die het al moeilijk genoeg hebben om naar enige vorm van kritische massa te gaan. 


Zelf heb ik verder geen enkel belang bij dit initiatief anders dan toch mee te werken aan werkbare voorstellen die een duurzame motor op gang kunnen brengen van enige omvang.  Wat veel projecten bijvoorbeeld nodig hebben is tijdens een korte fase garant te staan naar bijvoorbeeld de banken toe die het nog steeds moeilijk hebben met de duurzame sector als het iets verder gaat dan wind of zon. Ook in Nederland zien we dat de duurzame sector een moeilijke groei doormaakt door een overheid die eerder beklemmend werkt. De voorzieningen(lees ondersteunende subsidies) die in Nederland getroffen werden door de regering voor het heel het jaar 2011 hebben juist geteld een week gewerkt(lees na een week is de pot op en vallen vele projecten dus gewoon uit de boot en hebben ze voor niks gewerkt) en nu kan de ganse sector weer een jaar wachten totdat er een nieuw ondersteunend beleid komt. De groei naar een duurzame economie wordt constant geofferd voor de problemen van de dag, de (noodzakelijke) besparingen die de diverse landen moeten treffen daar ze op te grote voet leven zijn niet meer dan normaal maar ik vraag mij waarom ze dan anderzijds niet de economie stimuleren. De enige oplossing is dat de investeringskost in welke vorm van energieproductie dan ook terug te vinden is in de verbruikerskost. De verplichting aan de energieleveranciers om een deel van hun geleverde energie te verduurzamen is tot nu toe gewoonweg het beste systeem wat we hebben en tevens transparant. We zijn niet de enige met een groene stroom certificatensysteem maar er zijn tot nu toe te weinig landen die dit hebben. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld hebben ze dit ook(lees in sommige Staten) en leggen ze tevens een quota op aan de leveranciers/netbeheerders om hun energie te verduurzamen naar een objectief toe(20% tegen 2020 in bijvoorbeeld Massachusetts). Europa dient hier gewoon de spelregels op te leggen.
_

De heisa die is ontstaan door het succes in Vlaanderen van bijvoorbeeld zonnepanelen en zogenaamde kost voor de verbruiker/klant is gewoon hypocriet en zelfs misleidend. Het kan dan wellicht onze energiefactuur wel verhogen maar het voordeel van zon, wind, biomassa, etc. is wel dat er veel minder lange termijn kosten zijn en ze beter voor het milieu zijn(wind en zon bijvoorbeeld zijn natuurlijk brandstoffen die niks kosten). Dat we daarnaast ook verder innovatie nodig hebben om bijvoorbeeld lokaal energie te kunnen opslaan(zelfs tot in het huishouden) zal onze factuur verder de hoogte in laten gaan maar we hebben geen keuze.  Eens de gemakkelijke brandstoffen in onze grond zoals olie, gas, steenkolen op zijn of we daarvoor al het milieu om zeep hebben geholpen zal blijken dat duurzame vormen van energie zelfs zeer goedkoop zijn.  Klinkt dit gek in uw oren?   Herinner een vorig artikel over het succes van mobiel/gsm waar in het begin mobieltjes/gsm„¢s 2000-3000€ kosten en alleen pooiers en bankiers dit konden betalen.