Energie-Blog

André Jurres

Deze week werd duidelijk dat de tweede groepsaankoop in de provincie Antwerpen onder initiatief van mevrouw Verhaert van de SPA een nog groter succes is geworden dan eind vorig jaar. Dat dit aandacht krijgt is volkomen terecht, want dit resultaat kent geen voorgaande in onze Lage Landen (lees inclusief Nederland) om zo'n grote groep individuele families warm te maken om in te gaan op een nieuw aanbod. Het bewijst dat met de juiste communicatie (lees marketing) groot succes mogelijk is. Belangrijk is blijkbaar dat een neutrale tussenpersoon (lees de provincie) hier het initiatief neemt en niet de leverancier zelf. De kostprijs van deze actie is duizendmaal goedkoper dan enige marketing communicatie van de laatste acht jaar liberalisering en het zou alle marketeers onder ons bescheiden moeten maken.


Het is de kracht van de neutrale boodschap in combinatie met hoge prijzen, latente ontevredenheid van huidige leverancier en nog enkele andere factoren die zorgen voor dit succes. Nu is dit wel een tendens van de laatste jaren via fenomenen als facebook en twitter dat de bevolking blijkbaar wel te mobiliseren valt ondanks onze individuele maatschappij. Marketing gaat een nieuwe richting op waar de boodschap wel belangrijk wordt en geen middel is om alleen maar meer te verkopen, de boodschap moet echt zijn en niet uitgaan van eigen belang alleen. 


Deze geslaagde actie vanuit een lokale overheid door een lokaal politiek verantwoordelijke heeft meer teweeggebracht dan alle andere acties samen van andere overheden van de afgelopen vijf jaar. Hiermee bedoel ik dan wel het onderdeel van de marktwerking waar leveranciers actief in zijn en men probeert om toch enige marktwerking op gang te brengen en te houden. Het relatief kleine marktaandeel van alle nieuwe spelers samen (vnl. Nuon, Essent en Lampiris) na acht jaar liberalisering bewijst het falen van de marktwerking en juist daarom is het belangrijk dat dergelijke acties tot samen aankoop toch succesvol zijn. Het bewijst voor de kleine leveranciers (die met nul klanten zijn moeten beginnen) dat ze nog verder kunnen groeien.