Energie-Blog

André Jurres

Eind deze week werd duidelijk dat na de drastische stijging van de nettarieven(in België) dit jaar met meer dan 20% we ons volgend jaar nog aan een extra stijging van 15% kunnen verwachten.  Dat de CREG grotendeels vleugellam is gemaakt door de diverse regeringen en door de rechthebbende macht ligt eigenlijk aan de oorzaak van deze stijgingen.  Maar wat is de oorsprong?  Men vergeet al te snel dat de kostenstructuur van de netbedrijven juist de oorzaak zijn van onze te hoge nettarieven.  Een aantal jaren geleden is men akkoord gegaan met de kostenstructuur van deze bedrijven vanuit de verschillende overheden(lees kosten uit het commerciële gedeelte zijn overgebracht naar het publieke gedeelte namelijk bij de netbedrijven, bijvoorbeeld de pensioenlast bij deze bedrijven is opgepompt)  Ondanks dit jammerlijk gebeuren kan men toch stellen dat de marges bij de netbedrijven nog steeds zeer hoog zijn.(lees veel hoger dan in het commerciële gebeuren)  Dit is trouwens niet alleen in België maar ook in Nederland het geval.  De netbedrijven zijn eigenlijk voor een deel niets anders dan gemeentelijke en provinciale taksen/heffingen/belastingen.  Daar de directe belastingsdruk al gigantisch hoog is wordt men heel creatief daar men nog steeds meer geld nodig heeft om het publiek orgaan te kunnen blijven betalen(ook door de toekomstige pensioenkost lees vergrijzing die bij het publieke bedrijf nog zwaarder doorweegt)
Wat mij ook opvalt is het verschil in kosten ten opzichte van Nederland bijvoorbeeld, daar ikzelf ook in Nederland klant ben van een energiebedrijf kan ik goed het verschil zien met België.  In België betaal ik een 240€ per maand aan Essent wat voor de helft bestaat uit netkosten/heffingen/taksen.  Als ik naar mijn maandelijkse facturen(in Nederland) zie( 2 x 14€ voor gas en elek netwerkkosten/taksen/heffingen) dan betaal ik voor de commodity(gas en elek produkt kost exclusief netwerkkosten/taksen en heffingen)108€.  Als men deze twee vergelijkt dan betalen we in Vlaanderen(Antwerpen) twee keer zoveel voor netkosten/taksen/heffingen(percentueel).  Dit verschil is zo groot dat er ergens een verklaring moet zijn anders dan demografie of geografie!?   Denk dat het tijd is voor een nieuwe studie die bijvoorbeeld vergelijkbare regio's met elkaar vergelijkt, bijvoorbeeld Belgisch met Nederlands Limburg(dan is trouwens Nederlands Limburg nog in het nadeel door de geografische eigenschappen(lees de Dutch Mountains)), daarnaast Nederlands Brabant met de provincie Antwerpen en ten laatste Zeeuws Vlaanderen met Oost Vlaanderen(dan is België trouwens weer in het voordeel daar de bevolkingsdichtheid in Antwerpen en Oost-Vlaanderen veel hoger is dan de twee gekozen Nederlandse gebieden en is dus de investering sneller terugverdiend in België).  De uitslag is voor mij al duidelijk maar ik denk dat het noodzakelijk is dat we voor eens en altijd duidelijk maken dat onze netbedrijven enorme marges genereren.  Belangrijker is echter dat het geld goed wordt aangewend om klaar te zijn voor de toekomst die vergt dat het netwerk hiervoor klaar is, zaken zoals decentrale opwek en slimme meters zijn een uitgelezen kans voor de netbedrijven om te bewijzen dat ze innovatief kunnen zijn ondanks dat ze een natuurlijk monopolie hebben.  Wellicht kan minister Quickenborne hiervoor de middelen laten vrijmaken zodat we de juiste informatie hebben alvorens te beslissen of deze prijsstijgingen correct zijn of gewoon verdoken belastingen.
Er dient ook een audit te gebeuren van de laatste tien jaar zodat men kan zien wat er vroeger gebeurd is toen de dominante marktpartij zijn kosten is gaan transfereren naar de netbedrijven(een deel).