Energie-Blog

André Jurres

Deze week kwamen Publigas en Suez tot een akkoord over de verdere verdeling van de Belgische gasmarkt.  Ondanks de victorie gebaren van de voorzitter van Publigas was er weinig verrassend nieuws te rapen.  De uitslag is zoals verwacht, Fluxys netwerk komt grotendeels in handen van Publigas, wat trouwens de wens was van de regering en Europa.  De uitslag van dit gegeven stond dus min of meer op voorhand vast.  De grote slag ging over wie de controle zou krijgen over de opslagcapaciteit of beter gezegd de terminals, wie opslag controleert bepaald zijn eigen lot(of lees beter gezegd stabiele marges).  Hier heeft Suez zijn slag thuisgehaald, de garantie dat zij 60% van de aandelen verwerven in de vennootschap waar deze activiteiten worden onder gebracht betekend eigenlijk totale controle.  Zowel juridisch als economisch heeft Suez de absolute macht verworven en is er geen enkel obstakel.  Wilt dit zeggen dat er geen positief nieuws te rapen valt bij dit alles, ja en nee.  De prijzen voor het gebruik van het netwerk zullen niet dalen, de kans dat ze gaan stijgen is eerder het geval daar er nog nieuwe investeringen nodig zijn, om bijvoorbeeld alle gezinnen aan te sluiten of grenscapaciteit(uitbreiding).
Wat ook belangrijk is dat we beseffen dat een bedrijf door mensen wordt gebouwd en hier wringt wellicht nog een schoentje.  Men zal zorgvuldig de organizatie moeten screenen om ervoor te zorgen dat de neutraliteit zeker is.  Als men alleen al naar het management kijkt van deze bedrijven dan ziet men dat Suez zijn zonen(en dochters) heeft uitgestuurd.  Zonder de capaciteiten van deze mensen in vraag te stellen zal men toch extra zekerheden moeten vragen zodat de beroemde Chinese walls gewaarborgd zijn.  Dit lijkt ver gezocht maar ik heb zelf ook ondervonden in andere landen en sectoren dat voormalige monopolisten er altijd in slagen om hun mensen op zogenaamde neutrale posten te zetten, hierdoor hou je een indirecte invloedsfeer en dreigt er mogelijks belangenvermenging.  Publigas als toekomstig meerderheidshouder van Fluxys zal hopelijk de tijd nemen om een dergelijke screening uit te voeren.
Buiten dit denk ik dat België een draaischijf kan blijven voor gas in Noord West Europa op voorwaarde dat er nog meer in opslag wordt geïnvesteerd.  Ook in Rotterdam zit men bijvoorbeeld niet stil en zal de regering ook waakzaam dienen te blijven dat Suez blijft investeren in nieuwe opslag in België.