Energie-Blog

André Jurres

Even stilstaan bij een stukje nieuwe ontwikkeling van André, Andrew, Arron, John, Bryant, en vele partners!

 

Vlissingen, Nederland – 28 augustus 2020. VoltH2 bereidt de bouw van een groene waterstoffabriek in North Sea Port voor. Het tekende daartoe een samenwerkingsovereenkomst om die in Vlissingen te realiseren.

VoltH2 B.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend ter voorbereiding van een langetermijnconcessiecontract met North Sea Port voor een industrieel perceel van 27.950 m2 in Vlissingen. Het bedrijf is gestart met de planning en ontwikkeling van de bouw van een groene waterstoffabriek met opslag-, tank- en distributiemogelijkheden. De overeenkomst voorziet ook de mogelijke realisatie van een pijpleiding naar een tankerafnamepunt.

 Uitbreid baar tot vier maal grotere productie

VoltH2 voorziet de bouw van een 25 MW elektrolyse-eenheid en gebruikt hierbij bewezen commercieel beschikbare technologie. De fabriek zal jaarlijks tot 3,6 miljoen kg (3.600 ton) groene waterstof produceren Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden en draagt de centrale zo bij tot de verduurzaming van North Sea Port. De groene waterstoffabriek zal door haar design ook uitbreid baar zijn tot 100 MW met een potentiële productie van 14,4 miljoen kg (14.400 ton) groene waterstof per jaar.

De locatie is toegankelijk via de weg, het spoor en de waterwegen voor de levering en distributie van groene waterstof in de ruimere omgeving of naar het gasnetwerk. De investering voor de eerste fase is begroot op 35 miljoen euro, de jaren daarna loopt die op tot meer dan 100 miljoen euro.

De locatie bevindt zich in Vlissingen strategisch naast de bestaande Sloe-gascentrale en dicht bij andere belangrijke industriële bedrijven die in de toekomst ook groene waterstof zullen gaan gebruiken naast grijze en blauwe waterstof. VoltH2 onderzoekt ook de haalbaarheid van een vrachtwagentransportpunt uitsluitend voor het gebruik van waterstof.

 Groenewaterstofhub

“Met de ondertekening van deze overeenkomst met North Sea Port voor onze eerste site in Vlissingen geven we het startschot voor de uitbouw van VoltH2”, zegt Andre Jurres, oprichter en Algemeen Directeur van het bedrijf. “Wij danken North Sea Port voor de samenwerking en ondersteuning in deze voorbereidende fase zodat we deze eerste stap kunnen nemen in de ontwikkeling van een groenewaterstofhub in Vlissingen.”

 “De idee van het gebruik van beschikbare commerciële groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en wordt nu snel een economische realiteit. De COVID-19 crisis brengt de focus naar een CO2-vrije economie nu we zien hoe snel de natuur positief reageert op de vertraging van de economische activiteit”, aldus André Jurres. Nederland heeft klimaatdoelstellingen op middellange en lange termijn, met inbegrip van groene waterstof, om zo de CO2-voetafdruk te verlagen met 49% tegen 2030 en met 95% tegen 2050.

 North Sea Port, Energy Port

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Deze investering van VoltH2 in een groene waterstoffabriek sluit aan bij de energietransitie waar North Sea Port met heel wat partners op inzet. De haven kan zich hiermee eveneens verder ontwikkelen als Energy Port. De centrale maakt het ook mogelijk om North Sea Port verder uit te bouwen als multimodale haven door het transport van waterstof via de weg, het spoor en over het water.”

 “VoltH2 heeft reeds gesprekken met partijen over de levering van groene stroom naar de site, met inbegrip van afnamecontracten op lange termijn. Andere potentiële partners die groene waterstof voorzien in hun toekomstige behoeften zijn steeds welkom”, aldus Andre Jurres.

 Over VoltH2

VoltH2 is een privaat bedrijf met hoofdzetel in Nederland en opgericht door André Jurres via zijn holding Volt Energy B.V. André Jurres heeft sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt bedrijven opgericht en uitgebouwd zoals Essent Belgium, NPG Energy en Volt Energy. VoltH2 focust op de ontwikkeling en uitbating van projecten rond groene waterstofinfrastructuur in Noordwest-Europa.

Over North Sea Port

North Sea Port is het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied dat zich over 9.100 hectare (18.000 voetbalvelden) uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, over Terneuzen tot Gent - 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal gelegen knooppunt in West-Europa staat de haven voor multimodaal vervoer (zeevaart, binnenvaart, spoor, vrachtwagen en buisleiding) en een veelheid aan goederensoorten.

North Sea Port is met 14,5 miljard euro toegevoegde waarde de nummer drie van de Europese havens. Inzake goederenoverslag neemt het met 71,5 miljoen ton de achtste plaats in tussen de havens in Europa. Het havengebied creëert werkgelegenheid voor bijna 100.000 mensen in 525