Energie-Blog

André Jurres

Je zou het bijna vergeten, maar het meeste van mijn/onze tijd besteden we aan het ontwikkelen en bouwen van duurzame energieproductie. Dit blijft de primaire hoofdactiviteit ook al lijkt dat niet zo als je mijn blog leest. De maatschappelijke thema's vallen natuurlijk zowat iedere dag over je heen in de Belgische media. Een paar weken geleden zijn we begonnen aan de bouw (de voorbereiding) van het windmolenpark in Sankt-Vith dat einde van dit jaar dient in werking te treden. Naast NPG energy en de lokale ontwikkelaars (BMR uit Duitsland) hebben we ook als aandeelhouders Bank Degroof en de gemeente Sankt-Vith.    De hoofdleverancier is Vestas geworden die met hun Benelux-organisatie snel en adequaat gereageerd hebben om dit project naar hun toe te trekken.  Hoelang heeft de ontwikkeling nu tot nu toe geduurd? Zonder exact te weten wanneer de lokale ontwikkelaars, het idee van een windmolenpark nu zijn beginnen te ontwikkelen (ergens einde 2006/begin 2007) is NPG er in maart 2007 mee in contact gekomen. Men kan dus stellen dat de ontwikkeling een kleine vier jaar geduurd heeft tot aan de bestelling bij Vestas. Is er veel tijd verloren gegaan ergens? Niet echt, wellicht een maand of vier tot zes, maar dat betekent toch nog altijd drie en half jaar ontwikkelingstijd. De relatief snelle bouwtijd compenseert wel iets maar al bij al wordt het toch een kleine vijf jaar vooraleer de molens draaien. Is dit langzaam? Als men naar de gemiddelden kijkt in België dan zit dit project er dicht bij. Hoeveel kost deze vijf jaar voor degene die de ontwikkeling op zich hebben genomen? (in dit geval BMR en NPG)  

De rendementen van dit soort productie zijn op zich aanvaardbaar als je deze tijd niet in aanmerking neemt, daarvoor is het ook belangrijk dat je zoveel mogelijk projecten tegelijkertijd ontwikkelt, maar ook daar zit je snel aan je maximum. Het is een constante balans tussen het aantal projecten dat je in ontwikkeling hebt (je moet rekenen dat ieder windmolenparkje op land je minstens €100.000,00 kost zonder enige vorm van garantie op succes, voor biomassa is dit gelijkaardig)  De net aangekondigde doelen van Freya van Den Bossche omtrent het aantal windmolens dat men in Vlaanderen wilt bereiken tegen 2020 kan zeker een ruggensteun zijn om de scoringsfactor wat omhoog te krijgen.De financiering van het vreemd vermogen gebeurd in samenwerking met de Triodos bank. Ook ons biomassaproject in Tongeren gaat nu eind van deze maand in zijn bouwfase. Diverse bestellingen worden hiervoor eind volgende week geplaatst.  De grootste bestelling is al geplaatst voor zowat de helft van de investering bij de hoofdaannemer in de geval Smack-Viessmann uit Zuid-Duitsland.  Met hun ruime ervaring (hebben reeds meer dan 250 biogasinstallaties gebouwd) hebben we gekozen voor het bewezen resultaat daar we van deze centrale een voorbeeld willen maken in de Vlaanderen/België.  Buiten de schaalgrootte (volgend jaar 2.8MW, binnen drie jaar 5.6MW reeds vergund) is ook de samenwerking met de lokale landbouwers en de stad Tongeren van groot belang.  Een duurzame energie betekent ook dat je de brandstof zo lokaal mogelijk produceert, in het geval van Tongeren is dit grotendeels in een straal van tien kilometer. Uiteindelijk staat en valt iedere bedrijvigheid met zijn mensen en ook hier wordt veel aandacht aan besteed.  

NPG is in contact gekomen met de lokale ontwikkelaars nu zo'n kleine twee jaar geleden en zij hebben vanaf het begin een toewijding getoond die nodig is maar niet vanzelfsprekend.  Het leveren van kwaliteit - ook in je voorbereiding - is essentieel wil je dit soort van langetermijnontwikkelingen tot een goed einde brengen. Einde is wellicht niet het juiste woord hier en men zou moeten zeggen om het tot een goed begin te brengen. Een dergelijke installatie heeft eigenlijk geen einddatum, het gebruik van plantaardige lokaal gekweekte gewassen is een quasi oneindig ritme en dat geeft ook de juiste termijn weer. De bouwtijd is ongeveer elf maanden en de centrale zal dus ergens in april 2012 te beginnen proefdraaien.   Daarnaast zijn we in voorbereiding voor de aanvraag van een tweede grote biogascentrale in Vlaanderen (ergens tegen de zomer) die hopelijk tegen einde van dit jaar zal vergund zijn. Wat mij opviel deze week (opmerking van een collega) was het bericht van een leidend ingenieursbureau dat het project in Tongeren (en de tweede centrale in ontwikkeling) zowat de enige grote biogascentrale(s) in ontwikkeling is op dit ogenblik. Gek toch als je weet dat iedereen het erover eens is dat kritische massa voor dit soort centrales (minimum 2 MW) noodzakelijk zijn. Hopelijk is men er zich in Brussel van bewust dat dit bewijst dat de zogenaamde geweldige subsidie van Vlaanderen blijkbaar tot resultaat heeft dat er bijna geen nieuwe biogas centrales in ontwikkeling zijn, dit in schril contrast met andere landen in Europa waar de potentie is vastgesteld. Last but not least zijn we druk in de weer om alle zonnepanelen investeringen tot een goed einde te brengen die we in samenwerking met de lokale ondernemingen hebben uitgekozen.  Hiervoor hebben we gekozen om te werken met twee gereputeerde installateurs zijnde Ecostream (dochter van Eneco) en Solar Access (hadden we ook al mee gewerkt voor NPG Willebroek en Alro Solar) die ervoor zorg dragen dat deze installaties optimaal worden gebouwd in veilige omstandigheden en ook na oplevering optimaal hun energie aan de lokale ondernemingen zullen leveren. Hierover volgt later meer nieuws (zijnde foto's na installatie en dergelijke).Alles samen hebben we samen met onze investeerders de laatste weken voor bijna 50 miljoen € aan orders geplaatst en dat is weer een paal in de grond voor de ontwikkeling van NPG energy, zijn collega's, zijn partners en aandeelhouders.