Energie-Blog

André Jurres

Niet alleen in België zijn de telecom- en energiemarkt geliberaliseerd gezien deze bewegingen in Europa reeds lang werden afgesproken, maar men ziet ook constant inbreuken op deze vrije markten door de diverse overheden.

Nu heeft de Engelse oppositie weer het lumineuze idee om de energietarieven te gaan bevriezen en dat dit soort maatregelen vooral mediatechnisch goed scoren is vooral goed meegenomen. Het kortetermijndenken heerst op dit ogenblik, waar je ook gaat.

Het nieuwe idee om de btw-tarieven in België voor elektriciteit te laten dalen is op zich volledig gerechtvaardigd gezien het net als water een levensnoodzakelijk product is. De reden die aangehaald wordt, is echter verkeerd gekozen. Men heeft het opnieuw over het goedkoper maken van energie en dat is niet de juiste reden. Dat de energiekost alle componenten (van de totale kost) transparant moet weergeven is volgens mij correct en een daling van de btw-voet helpt hierbij.

Men spreekt over elektriciteit, maar ik hoor nog niks over de gasfactuur. Gaat deze mee dalen? De nettokost van 56 miljoen euro lijkt me zeer optimistisch gedacht, maar opnieuw de daling van het btw-tarief is goed op voorwaarde dat men ook werk maakt van alle andere verborgen energiekosten! Op dit ogenblik bijvoorbeeld is de echte CO2-kost in Europa niet opgenomen in het tarief daar er in het emissiesysteem veel te veel gratis rechten zijn gegeven.

Aan de andere kant dient men ervoor te zorgen dat iedereen energie krijgt ongeacht zijn capaciteit om ervoor te betalen en dit staat haaks op een volledige liberalisering. In een echte vrije markt mag en kan een overheid niet ingrijpen en dient ze marktcorrecties over te laten aan de regulator.

Wellicht komt men er in een aantal landen achter dat liberaliseren niet kan in alle sectoren en moet men misschien durven om een studie te maken over het resultaat na tien jaar consumentenliberalisering. Wat heeft de liberalisering opgeleverd (voor de economie, de gebruiker en de investeerder)?

De zogenaamde liberalisering heeft onder andere als pervers effect gehad dat de groten nog groter zijn geworden en de zogenaamde kleintjes een voor een verdwenen zijn. Bedrijven als Essent en Nuon werden te klein bevonden om zelfstandig verder te kunnen. Is dat zo of was het management niet bij macht om met een strategie te komen om zelfstandig verder te gaan? Volgens mij waren beide bedrijven meer dan groot genoeg om zelfstandig verder te gaan, maar natuurlijk niet op dezelfde wijze als daarvoor. Eneco bewijst trouwens dat ze nog steeds gezond zijn ook al is het af te wachten wat er gaat gebeuren als de ontkoppeling met hun netwerken toch een feit wordt.

Het is mij een raadsel dat Europa met veel inzet en resultaat aan een liberalisering begint en dan vervolgens instemt dat bedrijven als Essent en Nuon opgekocht worden door een van de grote vijf. Zelf denk ik dat een economie veel sterker staat als zij meer wortels heeft en niet minder. Zie maar naar de bankensector en wat het gigantisme ons heeft gegeven!

Het zijn vooral jonge ondernemers die met innovatie komen (zoals facebook, google, etc) en niet de Nokia's, Telecom France, KPN, Belgacom en anderen met hun miljarden aan kasstromen. Neem nu de communicatie van KPN die net E-plus met miljarden verlies heeft verkocht en met als bijgaande mededeling dat het bedrijf zich gaat concentreren op zijn thuismarkten Nederland en België. Dergelijke communicatie is zo zwak daar iedereen al lang weet dat KPN maar wat graag Base had verkocht, maar simpelweg niet de prijs kreeg die ze wilden. Wat hebben bedrijven als KPN en Belgacom gedaan de laatste tien jaar op innovatief vlak? Gewoon gerust op de kasstromen van historische klanten met weliswaar soms nieuwe diensten, maar geen enkele visie van groei gezien.

Eigenlijk zijn al deze bedrijven veel te groot (wat niet moet, maar men dient bereid te zijn om risico's te nemen en nieuwe wegen te gaan bewandelen) en vooral bemand met structuren die innovatie en persoonlijk initiatief de nek omwringen. Nu begint men te beseffen bij deze bedrijven dat de stromen (lees marge) aan het opdrogen zijn en weet men zich geen raad of gewoon de inboedel verkopen (E-plus bijvoorbeeld) of nog erger de handdoek in de ring gooien en verkopen aan Mexicanen. Nu heb ik lang genoeg in de sector gewerkt (meer dan tien jaar in de telecomsector) om gerust te kunnen zeggen dat de operationele synergie zo goed als nul is met een bedrijf aan de andere kant van oceaan. Wederom een totaal zwaktebod dat de echte waarde van een bedrijf als KPN totaal niet wordt weerspiegeld en dat komt vooral omdat er geen geloof is in toekomstige groei en deze waarde dus ook niet wordt meegenomen. Hopelijk komen ze in Nederland snel tot hun zinnen want ze zijn hun kroonjuwelen voor een appel en ei aan het verkopen.