Energie-Blog

André Jurres

In een normale concurrentiele markt heb je neutrale organizaties die een overzicht geven wie welk marktaandeel heeft.  In de energiemarkt in Vlaanderen maakt de Vlaamse regelgever naar best vermogen de statistieken.
In de media echter gebruiken de verschillende marktpartijen echter steeds andere cijfers om zodoende groter te lijken dan ze werkelijk zijn.  Vandaag stond er in een beperkt aantal kranten wederom verkeerde informatie over het aantal klanten van één speler genaamd Nuon België.  Er werd melding gemaakt dat zij in België 400.000 privé klanten hebben.  Heb dit op de website van de VREG nog even nagekeken en daar zie ik dat op het einde van 2006 zij een marktaandeel hadden van 8,19% in Vlaanderen.  Daar ze in Wallonië zo goed als geen klanten hebben geswicht kan men dus stellen dat dit het Belgisch marktaandeel is.  Daar er in Vlaanderen ongeveer 2.5 miljoen gezinnen zijn betekent dat er 204750 gezinnen en dus geen 400000 gezinnen.  In aardgas had Nuon eind 2006 8,69% marktaandeel van het totaal aantal Vlaamse gezinnen.  Het gaat hier grotendeels over dezelfde gezinnen, zogenaamde dual fuel klanten(klanten die zowel electriciteit en aardgas bij dezelfde leverancier nemen).  In Vlaanderen hebben trouwens maar een 60% van de gezinnen aardgas vandaag.
Hoe komt men dan aan het getal van 400000?  Door zowel de electriciteits-als aardgasklanten bij elkaar op te tellen ook al gaat het hier meestal om dezelfde klanten.  Men telt de klanten dus twee keer!  Een eerder bedenkelijke manier van communicatie.