Energie-Blog

André Jurres

Deze week werd nog maar eens duidelijk dat de federale regering zich geroepen voelt om ondernemer te worden. De zoveelste reddingsboei aan Electrawinds bewijst dat men in de Wetstraat 16 heel wat spindokters heeft zitten. Het mag geen toeval heten dat ineens een intercommunale bereid is om 50 miljoen euro in het bedrijf te steken en dit beslist op zowat een dag. Hoe men aan een dergelijk bedrag komt zonder een deftig boekenonderzoek (lees due dilligence) is mij een raadsel.

In mijn gesprekken met vele investeerders in duurzame energie wordt toch wel schande gesproken van wat er nu gebeurt. Zonder enige overheidssteun buiten de groene stroom certificaten overleven zij en maken een aantal van hun zelfs winst. Velen voelen zich verraden door deze overheid die met duidelijke voorkeur ondernemer wordt. Dat zelfs een Waalse intercommunale zich geroepen voelt, komt vooral uit het feit dat intercommunales daar blijkbaar allerlei activiteiten kunnen uitoefenen en niet alleen gereguleerde. Staat de CWaPE te slapen (Waalse regulator) of handelt deze intercommunale op verzoek van de politiek?

Wat er ook van zij, de overheid dient goed te begrijpen dat vele investeerders (in binnen-, maar ook buitenland) zich grote vragen stellen bij deze directe overheidsinmenging in het overeind houden van een failliet bedrijf. Ik durf zelfs te stellen dat hierdoor meer investeringen vernietigd worden dan dat het bewuste bedrijf in portefeuille heeft. Dat de zogenaamde biostoomcentrale (een leuke naam voor wat eigenlijk een afvalverbrandingcentrale is waardoor men dit toch bezwaarlijk groene energie kan noemen, hoogstens blauwe energie door efficiënt met onze afvalstromen om te gaan) toch verkocht mag worden aan Nuhma wekt ook verbazing daar de bestaande aandeelhouders GIMV/PMV dit juist het hart van het bedrijf vinden, begrijpen wie begrijpen kan.

Zouden de verkiezingen er voor iets tussen zitten? Mocht het bedrijf failliet of in stukken geknipt worden dan zou de media-aandacht waarschijnlijk nog maanden kunnen aanhouden en dit met de nodige schade voor bepaalde politici die van dichtbij of ver dit bedrijf geholpen hebben de laatste jaren. Nochtans denk ik niet dat de bestaande aandeelhouders en geldschieters dit zomaar gaan laten gebeuren ook al zal dit moeilijk te stoppen zijn als een WCO wordt toegekend. De rechtbank zal zeker meekijken of er oplossingen komen en als deze de werkgelegenheid kunnen redden dan zal men eender wie genegen zijn. Zelfs al betekent dit finaal geen oplossing.

Gaat een bedrijf als Tecteo zich bezighouden met investeringen in andere landen? Ook al klinkt 50 miljoen euro veel geld, toch zal dit niet voldoende zijn om verder te groeien vermits de banken hun centen terug willen hebben. Gezien zij eerste schuldeiser zijn, blijft er van de 50 miljoen niet veel over. De verkoop van het zogenaamde hart van Electrawinds, zijnde de afvalverbrandingscentrale, zal wellicht wat geld binnenbrengen. Op voorwaarde natuurlijk dat de centrale schuldenvrij is en dat lijkt me weinig waarschijnlijk.

Gaat de 50 miljoen euro als kapitaal binnenkomen (wat eigenlijk zou moeten want het bedrijf heeft geen geld om nog meer intresten te gaan betalen) dan wordt Tecteo in een klap grootaandeelhouder (grote meerderheid) vermits dhr. Sickinghe na het doornemen van de boeken toch enkele maanden geleden had gezegd dat het bedrijf eigenlijk niks meer waard is. En toch verwacht ik dat men veel minder aandelen zal krijgen dan wat zou moeten vermits men iedereen gelukkig probeert te houden.

Al te veel woorden over een dergelijk jammerlijke zaak. Maar als investeerder in groene stroom projecten krijg ik veel reacties binnen. En weet ik natuurlijk ook meer over de inhoud vermits we allemaal met dezelfde type rendementen werken.

Verder kreeg ik eind deze week enkele telefoons van journalisten om mijn mening te geven over het vertrek van mevrouw Dutortoir bij Suez/GDF. Voor mij min of meer een onbelangrijk gegeven daar de laatste onafhankelijke CEO toch Willy Bosmans was gezien na hem alle aandelen bij Suez gekomen zijn (van Electrabel). De resultaten van Electrabel waren afgelopen jaar ook barslecht dus lijkt het logisch dat de verantwoordelijke voor België vertrekt. De bevelen komen uit Parijs en eigenlijk is dat ook normaal. Voor het bedrijf betekent dit verder bijzonder weinig ook al zullen sommigen daar anders over denken.

De vaudeville over de benoemingen of herbenoemingen bij staatsmonopoliën zoals de NMBS en nu de Post tonen aan dat we in België nog ver zitten van een Angelsaksisch model. Overigens ben ik het wel eens met de federale regering dat er een maximum salaris dient betaald te worden bij bedrijven en een maximum lijkt me inderdaad 20 tot 25 keer het minimum salaris van iemand binnen het bedrijf. Met alle respect voor een bedrijf als de Post, maar kijkende naar de tarieven die men vlot aan de bevolking kan aanrekenen door zijn monopolie is dat niet iets om trots op te zijn. De tarieven in Nederland zijn gewoon 30 tot 40% lager en hiervoor is geen enkele behoorlijke verklaring.