Energie-Blog

André Jurres

Deze week klinken er positieve berichten over een mogelijke daling van de energieprijs of toch een deel ervan, nl. de elektriciteitsprijs of toch het commodity gedeelte.  De netwerkbeheerder Eandis haastte zich snel door te zeggen dat hun distributietarieven ook met een twee percent zouden gaan zakken.  Over de zuivere intercommunales wordt niet gesproken, gaan deze dan stijgen?  De daling van de energieprijs is trouwens nog geen zekerheid daar er in het verleden tussen de praktijk en de aankondiging wel eens verschillen waren.  Wat vooral opvalt, is dat men tegelijkertijd zegt dat in de Benelux de gasprijs fors gaat stijgen, en dit zowel voor het product als voor de netwerkkost. Dat de gasprijs voor de consumenten nu zou gaan stijgen doet wel enigszins mijn wenkbrauwen fronsen als men de kostprijs van de laatste zes maanden neemt.  Als men deze hanteert zou de gasprijs moeten dalen.  Wat wel kan zijn dat een deel van de verhoging uit het verleden(lees van de laatste drie jaar) nog moet doorgerekend worden maar dan zou de regulator hier toch moeten ingrijpen. Met ingrijpen bedoel ik een controle uitvoeren op de prijszetting van de commodity kost.
Als men kijkt naar de actuele groothandelsprijs van elektriciteit dan ziet men dat deze mee daalt met deze olieprijs(voor een deel) en werkt deze eigenlijk negatief voor onze prijs in de toekomst. Waarom?  Net zoals bij de exploratie van olie- en gasvelden moet de prijs voldoende hoog zijn om nieuwe investeringen te waarborgen.  De huidige lage olieprijs kan ervoor zorgen dat we binnen twee tot drie jaar een fellere stijging kunnen verwachten als de vraag en de emotie van de vraag terug aantrekt.  Met de emotie van de vraag bedoel ik de traders die gevoelig zijn aan markttendensen en als eerste de vraag terug zullen opschroeven als de markt begint te verbeteren. 
Voor onze elektriciteitsproductie geldt dit evenzeer, wij hebben in België zowat het oudste productiepark van Noordwest Europa(vaste land) en we hebben ook een tekort aan productie. De huidige lage energieprijs begint nu al zijn effect te hebben daar men de huidige groothandelsprijs gebruikt om te berekenen wat het rendement is van nieuwe centrales.  Deze plannen gaan van twintig tot veertig jaar dus weegt een lagere prijs in het begin lang door(als men bijvoorbeeld de prijs met 2% per jaar laat stijgen).  Zowel voor grote productie maar ook voor kleinschalige duurzame productie zijn het moeilijke tijden.  Een paar weken geleden zagen we al de grote problemen bij C-power(offshore) die geen(goedkoop) geld meer vindt, nu hoor ik ook van andere projecten dergelijke problemen met vertraging of uitstel tot gevolg.  Specifiek voor België is dit extra moeilijk daar wij meer dan andere landen behoefte hebben aan nieuwe productie.