Energie-Blog

André Jurres

Ook deze week wordt er melding gemaakt van toekomstige prijsstijgingen in de energiesector. Opvallend doch niet verrassend blijft het prijsdebat domineren ook al zijn er nog belangrijker zaken dan prijs. Zo is bevoorradingszekerheid voor een welvaartstaat zoals de onze nog belangrijker dan de prijs die je er voor betaalt. Hoeveel zijn we bereid om licht en warmte te hebben of vervoer te hebben? Alles lijkt me.

Dat de echte kost voor energie vele malen hoger hoort te liggen dan degene die we vandaag betalen wordt volledig vergeten. Denkt men nu echt dat de volledige kost om bijvoorbeeld met Ryanair voor € 49 naar eender welke stad in Europa te vliegen reëel is? Dat de luchtvaartsector zero rekenschap neemt voor haar enorme uitstoot voor onze plezierreisjes is voor niemand een probleem behalve dan voor Moeder Aarde.

Ook een mogelijke fusie tussen onze twee netbeheerders Eandis en Infrax wordt voorgesteld als een slechte zaak ook al zegt men in de marge dat de prijzen zonder fusie ook zullen stijgen. Nu zijn de netwerkkosten in ons land geen toonbeeld van transparantie voor wat betreft zijn historische verrekening (lees afschrijving van de netten heeft blijkbaar geen dempend effect op de prijs). Volgend jaar mogen de distributienetwerkbedrijven hun tarieven opnieuw bepalen en gaat men al automatisch uit van prijsstijgingen. Men vergeet toch wel dat de regulatoren deze tarieven dienen goed te keuren. Het oude netwerk dient zelfs  goedkoper te worden, alleen komen er veel toekomstige kosten over ons heen om deze netwerken slim te maken en geschikt voor al de duurzame decentrale productie.

Verder vorige week, het VBO(verbond Belgische ondernemingen) had gevraagd aan BCG (Boston Consulting Group) om een studie te maken over onze toekomstige energieprijzen en ook zij kwamen tot de weinig verrassende conclusie dat deze zullen stijgen met 40% voor consumenten en zelfs verdubbelen voor onze bedrijven.  Terecht een aandachtspunt, maar dit hoeft geen probleem te zijn. Als de prijzen in vele landen naar hetzelfde niveau gaan stijgen (vooral onze buurlanden) dan wordt de impact kleiner. Onze producten zullen dus op termijn ook meer gaan kosten en dat is positief want de consumptie dient ontmoedigd te worden. Waarom?

De CLUB van Rome heeft het vorige week nog eens heel duidelijk gesteld, onze Moeder Aarde is en wordt nog steeds leeggeplunderd. We moeten dus zuinig gaan worden en zolang mogelijk dezelfde producten gaan gebruiken dwars van alle modegrillen. De natuur heeft geen plaats hiervoor. Onze menselijke beschaving zal duurzaam zijn of niet meer zijn.

Dat is geen kwestie van onheil denken, maar alleen een kwestie van feiten. 7 miljard mensen die allemaal de zogenaamde Amerikaanse droom wensen is een utopie en zal ook nooit komen. De energiesector speelt een zeer centrale rol in onze huidige welvaart en beschaving want zonder deze zitten we direct terug in de vroege middeleeuwen. Het is onze sector die het voorbeeld moet geven om zo snel mogelijk naar 100% duurzaam te gaan en dit bijna ongeacht wat de kostprijs ook moge zijn. De prijs is zelfs van ondergeschikt belang gezien de belangen voor onze en vooral toekomstige generaties.

Hopelijk gaat de politiek, maar ook haar kiezers, luisteren naar deze boodschap zodat er realistische alternatieven komen voor ons huidig economisch model.

Na de recente aankondiging door NPG energy dat er een biomassacentrale komt in de Antwerpse haven is er afgelopen week een nieuwe aankondiging geweest voor de bouw van nog een biomassa installatie in Peer. Hieronder vindt u het persbericht.