Energie-Blog

André Jurres

Deze week vond er toch een opvallend feit plaats in het Nederlands parlement dat een regeringspartij een wisselmeerderheid vormde met de oppositie om het mee verbranden van houtpallets/chips in kolencentrales te verbieden. Men is in Nederland bezig aan een inhaalrace om toch maar enigszins vooruitgang te boeken op het vlak van groene stroom productie.

Hiervoor grijpt men terug naar oude recepten zoals het verbranden van houtpallets in oude of nieuwe kolencentrales. Hiervoor krijgen de eigenaren dan een aanzienlijke subsidie en hup barbatruc men heeft voldaan aan zijn groene stroom doelstellingen. Deze zogenaamde quick win is eigenlijk een quick loss want deze vorm van groene stroom maken is weinig duurzaam.

Dat de Nederlandse subsidie SDE+ hiervoor gebruikt wordt is zelfs slecht beleid te noemen en een herhaling van de voormalige subsidie MEP die toen ook al niet echt betrouwbaar bleek. Het bewijs werd toen al geleverd dat er geen enkele continuïteit in het verhaal zat (en zit) getuige de vele malen dat men gestart en gestopt heeft met dit beleid.

Het blijft triest te noemen dat men dit soort oplapwerk gebruikt om als land toch maar te kunnen zeggen dat men zijn duurzame doelstellingen haalt. Die kolencentrales staan er al en zijn gebouwd om te werken met kolen. Het verbranden van hout in deze centrales heeft maar een doel en dat is het financieel rendement verbeteren.

Een aantal jaren geleden is Dong energy uit Denemarken al tot de conclusie gekomen dat grootschalige houtverbranding niet duurzaam is en ook te risicovol gezien er geen continuïteit verzekerd kan worden over lokale aanvoer van de brandstof.

Ook in het geval van Nederland komt het hout van de andere kant van de Atlantische Oceaan en heeft het dus al een lange weg afgelegd. Daar komt bovenop dat de uitstoot van dergelijke centrales een ecologische nachtmerrie is die trouwens door niemand ontkend wordt.

Denk trouwens dat het heel verstandig is van Nederland om de huidige tien kolencentrales, waarvan vijf sluiten in 2017, zo snel als mogelijk te sluiten ook al zal men de investering dienen te compenseren. Qua inkomstenverlies valt het nogal mee voor de huidige eigenaren gezien de lage stroombeurs prijs. Er valt weinig te verdienen met elektriciteitsproductie op dit ogenblik want er staat simpelweg te veel (verkeerde en oude) productie.

Ook is dit type centrales in de toekomst veel minder nodig daar basislast (lees centrales die vol continue draaien) steeds minder nodig zullen zijn (behalve voor de zware industrie). Decentrale productie in combinatie met opslag (waterstof/batterij) en slimme netwerken gaan een grote impact hebben op onze manier van elektriciteit maken. Een toekomstig ontwerp van een energiemix zal er compleet anders uitzien met minstens een halvering van het aantal grootschalige centrales die continue werken.

In ieder geval is het huidig debat in Nederland nuttig en noodzakelijk, miljarden verbranden in kolencentrales is simpelweg geen wissel op de toekomst en kunnen beter gebruikt worden om te investeren in toekomst gerichte zaken zoals waterstofopslag, waterstoftankstations, CNG tankstations, windmolenparken, zonne-energie, slimme netwerken, warmtenetten, geothermie, etc. Stuk voor stuk zaken waar we decennia lang de vruchten van gaan plukken.

Het argument dat hiermee het energieakkoord niet wordt gerespecteerd lijkt me eerder een drogreden daar het toch de bedoeling was om naar een meer lange termijn duurzame energiehuishouding te streven. Dan staat het verbranden van hout in kolencentrales alleen maar voor de korte termijn en daar heeft geen enkel akkoord baat bij.