Energie-Blog

André Jurres

Afgelopen week was ik op dit event in Rotterdam en je zag de dynamiek van verandering voor je gebeuren.  In een jaar tijd is dit event maal drie gegaan zowel in omvang als in aantal bezoekers.  Dat landen als Nederland en Duitsland de weg tonen door te eisen dat nieuwe concessies op zee voor windparken systeem integratie oplossingen aanbieden is één van de motoren achter de uitbouw van groene waterstof: hoed af daarvoor.

 

De uitbouw van de nodige infrastructuur om waterstof als  toekomstige brandstof, grondstof en elektriciteitsopslag mogelijk te maken gaat nog jaren vergen maar de middelen en plannen zijn in sommige landen reeds in een ver gevorderd stadium.  Zo maken Nederland en Duitsland aanzienlijke middelen vrij om dit mogelijk te maken, maar ook in België heeft Fluxys een duidelijke visie op de uitbouw van nieuwe transportmodi voor waterstof en CO2.  De Europese Commissie begint daarnaast aan een belangrijke ondersteuning met de waterstofbank om zo de eerste productieprojecten binnen Europa een steun in de rug te geven. 

 

De nieuwe concessies voor wind op zee te IJmuiden Ver waar 4 GW wordt aanbesteed maar ook de 7 GW in Duitsland hebben allen de eis tot systeem integratie in zich.  Of men de volle impact doorziet bij de windmolenkandidaten is niet zeker maar het betekent gewoon dat je beide als een geheel moet zien om een positief rendement te behalen.   Wind op zee en grootschalige productie van waterstof hebben elkaar nodig, anders gezegd:  de uitbouw van de ene kan niet zonder de andere. Alleen met meer gaan we niet rendabel zijn.  De honderden GW’en wind die morgen op zee staan dienen immers ook opgeslagen te kunnen worden om periodes zonder wind te overbruggen en het teveel aan geproduceerde wind niet verloren te laten gaan.

Duitsland toont verder de weg om spijkerhard te beslissen om de prijs van stroom te plafonneren voor de industrie:  zo kan en zal deze  op korte termijn ten opzichte van de rest van de wereld competitief worden gehouden .  Hopelijk vinden andere landen inspiratie in deze noodzakelijke tijdelijke maatregel als ze hun industrie hier willen houden. Dat we nog in de fase zitten van het laaghangende fruit neemt niet weg dat deze dynamiek onomkeer is en hopelijk gaan alle Europese landen een gelijkaardige weg zodat er consistentie is in Europa.