Energie-Blog

André Jurres

Deze week kwam minister Ingrid Lieten op radio 1 en zij sprak tevens enige woorden over het initiatief van de Vlaamse regering om de energiesector extra te stimuleren met een injectie van 200 miljoen euro. Zij sprak vooral tegen dat dit nieuwe initiatief de bedoeling zou hebben meer concurrentie in de markt te brengen, maar meer duurzame doelstellingen heeft. Deze iets wat vage omschrijving lijkt mij eerder te wijzen op het nog moeten invullen van de visie en missie van het toekomstige bedrijf. Ze sprak onder andere over isolatie, toevallig een onderwerp waar haar collega Freya ook verantwoordelijk voor is en waar ze met budget problemen kampen, en over het ondersteunen van lokale duurzame productie. Persoonlijk denk ik dat men inderdaad moet kiezen uit een van de 2020-doelstellingen, 20% minder uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% duurzame elektriciteitsproductie. Het relatief bescheiden budget van 200 miljoen euro vergt zeker focus, maar het lijkt me teveel van het goede dat ook zij zich op isolatie gaat gooien net zoals haar collega Minister voor energie Freya van den Bossche. Zoals ik al eerder heb aangegeven zou men in ieder geval moeten proberen om samen met de privésector hefbomen te creëren met dit geld zodat men meer middelen gaat krijgen. Voor iedere euro die de Vlaamse overheid van de 200 miljoen euro zou investeren dient de privésector er een naast te leggen.  Verder kan men dit bedrag gemakkelijk verhogen naar 2 miljard euro als men ook gebruik gaat maken van externe financiering (lees lenen bij de banken).
Ook zou men toch een bepaald bedrag moeten voorzien voor innovatie binnen het duurzame gebruik zodat men niet alleen betreden paden gaat bewerken. Het is heel goed dat we onze daken isoleren of zonneboilers op onze daken installeren maar men moet ook nieuwe zaken ondersteunen. Bijvoorbeeld het stimuleren van het testen van kleine windmolens voor huishoudelijk gebruik, het kunnen opslaan van lokaal opgewekte duurzame energie (door zon of wind) door middel van waterstof (d.m.v. brandstofcel), etc.  Het slimme netwerk en zijn decentrale productie vergt vooral veel testen naar de ideale mix van technologieën. Hier heeft de overheid een kans om ons land wederom bij de top te brengen daar het relatief goedkoop is om zaken te testen in een land als België/Vlaanderen door onze enorme bevolkingsdichtheid.
Ook zou ik de minister adviseren om met haar Nederlandse collega te gaan spreken (minister Verhaegen) om te kijken of we de krachten op bepaalde testgebieden niet kunnen bundelen zodat er weer een extra hefboom ontstaat.  Als bijkomend voordeel zie ik hier de relatieve vergelijkbaarheid van beide landen qua bevolkingsdichtheid en het gebrek aan natuurlijke duurzame productiebronnen. De Benelux kan het best zijn krachten verenigen gezien de beperkte grote van de zijn individuele landen.