Energie-Blog

André Jurres

Minister van Energie in Vlaanderen Freya Van den Bossche heeft zich na een lang stilzwijgen nog eens in de media kenbaar gemaakt over haar visie op de energiemarkt.
Ze wil onder andere de meest ambitieuze minister van groene energie worden en dat is zeker positief te noemen, alleen zag ik in haar betoog niks van een duidelijke focus en of bijkomende strategie om dit dan te bereiken. Concreet staat er bijvoorbeeld niets in over biomassa wat nochtans zowat de basis is voor betrouwbare groene energie (of dit nu groen gas of elektriciteit is). Positief was ook haar herhaling over het ingrijpen door de overheid om de dominantie van een partij te doorbreken door middel van het single buyer principe.  Hierover is al veel geschreven maar wellicht staat de wind nu toch gunstig de komende tijd al is het maar door de snel oplopende energieprijzen dankzij de revoluties in het Midden-Oosten (onder andere). Alleen is dit federale materie en is ze  hier niet bevoegd over. Dit is trouwens een van de grote problemen; de versnippering van de bevoegdheden over teveel overheden. Ook hier zou men beter kiezen voor een bevoegde minister die alle macht heeft en bijgestaan is in zijn voornemen door een sterke regulator. Wat de minister vooral moet doen is overleggen met de diverse sectoren en geen beslissingen doorvoeren zonder consensus met dezelfde sector. Het is ook te hopen dat zij binnen haar eigen partij een halt kan toeroepen aan de hunker naar macht in onze sector in zowel Oostende als in Hasselt. Kijkende naar de subsidiestromen voor de diverse technologieën zal er vooral extra subsidie vrij gemaakt dienen te worden voor een versnelde ontwikkeling van biomassa (vooral maken van groen gas en dus niet het verbranden van diverse houtsoorten) daar er hier nog een zeer groot groeipotentieel zit.  Studies hebben uitgerekend dat tot 25% van ons huishoudelijk gasverbruik kan komen uit groen gas gemaakt in kleinschalige biomassa-installaties. Daarvoor zullen er toch nog een 150 tot 200 kleinschalige biomassa-installatie (gerekend met een gemiddelde grote van 5 MW installaties) dienen bijgebouwd te worden in België.