Energie-Blog

André Jurres

In iedere industrie ga je door fases van noodzakelijke verandering en zullen de groten van vandaag niet automatisch de groten van morgen zijn. En net op dit moment zou de sector veel meer in innovatie moeten investeren om uit het traditionele denken te komen. Het te veel aan grootschalige productie zorgt wel voor ideeën, maar allen lijken eerder op noodoplossingen. Centrales die bijvoorbeeld in het buitenland staan rechtstreeks op het Elia net koppelen klinkt aannemelijk, maar men kan deze bezwaarlijk technisch een goede oplossing noemen. Zeker op een moment dat alle markten al gekoppeld worden zou de noodzaak voor zogenaamde bypass operaties minder nodig worden.

Andere maatregelen om dan maar centrales af te breken en naar groeilanden te sturen zijn logisch, gezien ze anders stilstaan, maar vallen ook onder de categorie noodmaatregelen.

Wat zal er nodig zijn om onze sector terug vertrouwen te geven en uitzicht op groei? Alvorens naar nieuwe oplossingen te kijken dient men toch eerst hand in eigen boezem te steken. Om dan gezamenlijk de analyse te maken waar wat fout gaat. Het probleem is ook dat de liberalisering op een bepaalde wijze is ingevoerd en deze dient wellicht herbekeken te worden. Het uit elkaar halen van de delen van de energiewaardeketen (hoogspanning, laagspanning, productie, handel en verkoop) heeft geleid tot een enorme versnippering en vooral tot navelstaren.

De sector begint zich er stilaan bewust van te worden en de eerste signalen zijn al te horen, zaken zoals moeten we niet terug gaan naar het GEB (een groot productie energiebedrijf zoals dit in Nederland het geval was voor de liberalisering)? Nu lijkt me dit soort uitspraken vandaag nog te veel gebaseerd op de huidige kramp in ons been en niet het resultaat van een logische analyse op waar wat fout is gelopen. Het draagvlak voor een toekomstige analyse zal heel groot moeten zijn want de sector is niet direct populair in politieke kringen. Ook de klanten hebben het gevoel dat onze sector niet optimaal functioneert ook al kan niemand zeggen waar het dan fout loopt.

In ieder geval zou de analyse moeten beginnen bij de sector zelf en wat zij goed en fout heeft gedaan de laatste tien jaar. De aanvaarding van mogelijke onpopulaire maatregelen is wellicht haalbaar ook al zou ik zeker wachten tot na de verkiezingen. Op zich is het een goed moment om eens aan de energieboom te gaan schudden daar er binnenkort vijf jaar beleid kan uitgevoerd worden. Nu zal de analyse en de mogelijke remedies in nauw contact met Europa dienen besproken te worden want het zou wel eens kunnen zijn dat de analyse(en remedie) op spanning gaat staan met de Europese regelgeving.

Het loslaten van nationale doelstellingen door de Europese Commissie kan men trouwens ook zien als een wijziging van koers ook al zullen velen (inclusief mijzelf) dit een slechte zaak vinden. Eigenlijk hebben een aantal lidstaten aan hun commissarissen gezegd gas terug te nemen en de sector op adem te laten komen en tegelijkertijd de klanten te ontzien. Duitsland is trouwens ook al begonnen met de bocht te maken over hun zogenaamde Energiewende door voorstellen te lanceren om decentrale duurzame productie retroactief een belasting op te gaan leggen.

De factuur voor de Duitse burger loopt volgens sommigen te snel op en men geeft de duurzame energie de schuld ervan. Op zich logisch alleen onjuist, inderdaad betalen ze bijna 30 cent per KWh en zou je zeggen dat dit veel meer is dan de 22-23 cent per KWh die wij in de Benelux betalen. En toch is dat appelen met peren vergelijken daar Nederland en België gewoon veel minder inspanningen gedaan hebben voor hun energie omwenteling. Dat er een kost is vandaag die zichtbaar is klopt, maar men zou de ganse rekening moeten maken aan de uitgespaarde fossiele brandstofkosten. Zoals geweten importeert Europa jaarlijks een slordige 560 miljard euro aan fossiele brandstoffen en nergens vind ik dit in de berekening terug (lees in mindering te brengen van de duurzame rekening). Verder zou men ook de echte CO2 prijs ervan dienen af te trekken en dan komt men al aan een heel wat lagere rekening.

Zoals steeds wordt het debat oneerlijk en vooral foutief gestuurd door vooral onwetendheid en/of onkunde. Ook de sector heeft hier mede schuld aan doordat sommige zeggen dat kernenergie zeer schoon is en goedkoop. Gewoon een leugen want al kan men zeggen dat er geen CO2 uitstoot is, het kernafval is een constant probleem waar niemand vandaag een oplossing voor heeft. Het woord goedkoop klinkt mij al helemaal hilarisch als je ziet dat de Engelse overheid 35 jaar subsidie moet geven voor zowat 70 % van de jaarlijkse inkomsten. Hiermee kan men zelfs zeggen dat de directe operationele kost voor kernenergie die van duurzame energie overstijgt! Dit vooral daar je de kost voor ontmanteling en opslag ook moet meerekenen daarna.

Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat we niet alle technologie nodig hebben totdat we de ideale duurzame energiemix kunnen bereiken, maar voer tenminste het debat volledig en correct.