Energie-Blog

André Jurres

Deze week was te horen dat er meer leveranciers op komst zijn in Vlaanderen.  Op zich goed nieuws alleen kan men zich afvragen waarom nu? De voorwaarden om electriciteit aan de consumenten te gaan leveren zijn op dit ogenblik moeilijker dan ooit en zeker niet rendabel te noemen.  Het bedrijf Reibel zou groene stroom uit het buitenland gaan aanbieden en dit tegen een concurrentiële prijs.  Dit laatste is toch eerder twijfelachtig want stroom importeren is gewoon niet erg rendabel op dit ogenblik voor dergelijk kleine speler.  Vanuit het noorden al helemaal niet want daar is de stroom duurder.  Vanuit het zuiden zou kunnen maar dan moet men toch al rechtstreekse contracten van producenten kunnen kopen.
De tweede reden waarom de timing om Vlaamse consumenten te gaan overtuigen om naar een nieuwe leverancier te gaan maakt het nog moeilijker, namelijk dat deze markt al bijna drie jaar op sterven na dood is.  De grote vrijheid die de standaard leveranciers hebben gehad om zonder veel inspanning alle klanten snel te switchen heeft ervoor gezorgd dat deze markt volledig op slot zit.  Dit kun je gemakkelijk afleiden uit de statistieken op de vreg website.  Sinds midden 2004 zijn de marktaandelen van Nuon en Essent, de enige twee nieuwkomers in het consumenten segment, bijna volledig status quo gebleven. 
De verklaring van bedrijven als Lampiris en Reibel om dan toch maar te beginnen op de Vlaamse markt ligt volgens mij eerder in strategische redenen, de Belgische markt zal de komende tijd in de belangstelling staan door de fusie van Suez en Gaz de France.  Hierdoor zijn er wellicht wat kruimels te vinden als de “big boys” gaan binnenkomen zoals EON, RWE, ENEL en soortgenoten. De ruilhandel van eigendommen die nu worden voorbereid, de verkoop van Distrigas en de verkoop van electriciteit centrales/capaciteit(30%) zijn een echt lokmiddel.  
Na het uitvoeren van ettelijke haalbaarheidsstudies in verschillende landen zoals Frankrijk, Spanje, België en Nederland staan vele lichten op rood.  Voor al deze landen geldt eigenlijk dezelfde conclusie wat betreft de consumentenmarkt, economisch niet haalbaar op dit ogenblik.  De juiste sleutels zijn wellicht wel te vinden maar daarvoor zal er vanuit Europa een krachtdadig, éénduidig regelgevend beleid moeten komen.  De individuele lidstaten zijn hier niet toe in staat gebleken.
Mits een goede mix van investeren in eigen productie(en opslag voor gas), focus op sourcing, low cost IT systemen en focussen op een niche markt is het wellicht mogelijk om ook op te treden als leverancier.