Energie-Blog

André Jurres

Het lijkt wel of alles om energie draait en misschien is dat wel zo. Wat zouden we doen zonder energie, terugkeren naar de donkere middeleeuwen is het meest waarschijnlijke scenario. De media in België schrijft en spreekt dagelijks over energie als probleem en oplossing voor alles. Als je het vergelijkt met de media in Frankrijk of Nederland is het verschil frappant. Dit weekend is voor de politiek belangrijk, de begroting zit spreekwoordelijk vol met gaten en die moeten gedicht worden. Meestal krijgt men dan kunst en vliegwerk en ook de energiesector mag een steentje bijdragen, meer bepaald één bedrijf. Met een relatief kleine bijdrage zou er sprake zijn van het langer mogen ophouden van de kerncentrales, de 400 miljoen Euro zou inderdaad een koopje zijn daar de meerwaarden een veelvoud zijn. Als voorbeeld wordt Borssele genomen, een voorbeeld waar iedereen in Nederland nu van zegt dat de Nederlandse regering zich wel heel goedkoop liet ompraten voor twintig jaar extra. De 250 miljoen € die moet betaald worden voor een 400MW centrale of beter gezegd geïnvesteerd worden in nieuwe duurzame vormen van energie betekenen niet veel. Als men dit op de meer dan 5000 MW van België zou extrapoleren dan gaat men al vlot over de 2,5 miljard €. De pre-studies die ik zelf heb laten uitvoeren bewijzen dat de geldstromen uit het Belgisch kernpark gewoon vele malen groter zijn, een bedrag tussen de 10 à 55 miljard Euro(hangt af van duur, aantal centrales, prijs voor electriciteit,etc…)

Het zou een enorme gemiste kans zijn als men nu snel voor een aalmoes éénmalig de begroting laat kloppen. Ook doet men met deze maatregel niets voor een betere liberalisering.

Dat gas en electriciteit dit jaar nog eens fors gaan stijgen was al geen verrassing meer, de redenen zijn ook gekend. De vraag is echter wat gaat men eraan doen?Eén van devoornaamste redenen van onze hoge energieprijs zijn de veel te hoge transmissie- en distributiekosten die gemakkelijk 20 tot 30% kunnen dalen op korte termijn. De rendementen op de netwerken zijn vandaag veel te hoog voor gereguleerde zaken. Dit op zich zou de prijsstijging van de brandstoffen bijna volledig teniet doen, neem daar bovenop ook nog het veel te hoge BTW tarief van 21% voor een absolute basisbehoefte die men naar 6% zou kunnen brengen.

Aan de andere kant staat het milieu en moet men durven stellen dat energie vandaag nog steeds veel te goedkoop is daar het verbruik nog steeds stijgt. Of men nu het vliegtuig neemt, de auto of zijn verwarming aanzet de meeste mensen denken niet na wat het kost voor jezelf en het milieu. De kranten staan bol van een groene energietoekomst en daar ligt een deel van de oplossing. Energie mag duur zijn op voorwaarde dat men er groene energie voor terug krijgt. Zonne-energie is ongeveer vier tot vijf keer duurder dan de huidige productiekost met fossiele brandstoffen, dit wordt vandaag met subsidie bijgepast maar men kan zich een toekomst voorstellen waar mensen de echte kostprijs zullen gaan betalen voor groene energie.