Energie-Blog

André Jurres

Deze week had ik een aantal interessante gesprekken met leidinggevende mensen in de binnen- en buitenlandse energiesector. Ook onze sector is niet helemaal ongevoelig voor de huidige kredietcrisis en dit vooral voor grootschalige nieuwe productie. Geld lenen op lange termijn wordt wellicht toch iets duurder ook al zakt de intrestvoet op korte termijn. De fundamentele uitdagingen voor onze sector blijven wel dezelfde, voor België(ook voor Nederland) geldt dat we meer en nieuwe elektriciteitsproductie moeten bouwen en het is duidelijk dat alleen gascentrales en grote windmolenparken niet voldoende zullen zijn. We hebben in de Benelux ook baseload centrales nodig(lees centrales die geschikt zijn om constant stroom te leveren tegen de meest competitieve prijs) en juist deze blijven achter. Hiervoor zal de politiek in de Benelux eerder vroeg dan laat een beslissing moeten nemen, de Nederlandse regering heeft al gezegd dat ze deze termijn geen beslissing meer nemen betreffende nieuwe kerncentrales(en zogenaamde clean coal centrales) maar dat is niet meer dan rookgordijnen trekken. Iedereen weet dat deze er zullen komen daar we jammer genoeg (nog) geen betere alternatieven zijn, de bouw van gascentrales is vooral geschikt om piekstromen op te vangen, bijvoorbeeld wanneer er geen wind is kunnen gascentrales relatief snel worden ingezet maar deze stroom is wel zeer duur en dient eigenlijk gesubsidieerd te worden. Eigenlijk zouden toekomstige uitbaters van grootschalige windmolenparken in zee ook moeten verplicht worden om te investeren in reservecapaciteit waardoor ze toch stroom op het netwerk kunnen zetten als er geen wind is.  Met de huidige tekorten die we al hebben op het vlak van elektriciteitsproductie gaan we steeds sneller naar een zogenaamde black out. Op zich zal een eventuele totale duisternis(voor een korte tijd) direct tot gevolg hebben dat de politiek dit snel zal willen oplossen, kijk maar naar de huidige bankproblemen en de snelle aanpak door de verschillende staten. De reactie deze week van de directeur van SPE was een beetje doorzichtig daar hij zei dat de regering nieuwe investeringen in gevaar aan het brengen is door hun beslissing om de afgeschreven kerncentrales te belasten.  Daar SPE deze mee moet betalen is het toch wel wat goedkoop om dan dit als argument te gaan gebruiken en vooral niet correct. Het bouwen van een grote gascentrale hangt af van andere belangrijkere factoren zoals marktbehoeften, geschikte locatie vinden, bevoorrading, eigen behoeften en gascentrales zijn relatief goedkoop om te bouwen. Of gas nog een goede bron is om massaal te gebruiken voor elektriciteitscentrales is voor mij alles behalve zeker. Gas is een schaars goed geworden, een we hebben het niet in België, in Holland zijn de gasvoorraden binnen vijftien á  twintig jaar ook op, de geschatte voorraden in de wereld zouden nog goed zijn voor veertig jaar en gas heeft een hogere kostprijs om elektriciteit te produceren.  De regering kan trouwens het best de gelden uit de afgeschreven kerncentrales maximaliseren en een deel ervan terug stoppen in de sector zodat er voldoende nieuwe productie wordt gebouwd.