Energie-Blog

André Jurres

Het is jammer maar waar, de geschiedenis van miskleunen herhaald zich, de laatste 48 uur is het duidelijk geworden dat het (beginnende) succes van zonnepanelen en de bedrijven die erin willen investeren groter is dan men heeft gedacht.  Zelf ken ik iemand die zich full-time met de ontwikkeling van grootschalige bedrijfstoepassingen van zonnepanelen bezig houdt en hieruit kan ik afleiden dat de eerste successen nu beginnen te komen.  De grote subsidie, 450€ per geproduceerde MWh als ik me niet vergis, zal er wel voor iets tussenzitten.  Gemiddeld duurt het voor een bedrijf zes tot acht jaar voor de investering is terugverdiend.  Wat toch nog zo’n vier jaar sneller is dan een huishouden.  Op zich vrij korte termijnen als men ze vergelijkt met de aflossing van een huis of bedrijfsgebouw.  
Hier wringt eigenlijk het spreekwoordelijke schoentje, men is dus eigenlijk aan het oversubsidiëren waardoor het systeem direct onbetaalbaar wordt.  Een goed begin van bewustwording wordt nu in één keer de das omgedaan omdat men niet voldoende het mogelijke succes had verwacht.  De bevoegde minister heeft nu beslist(Mevr. Fientje Moerman) dat het budget in evenwicht moet blijven, milieu of niet.   Wat het budget betreft heeft ze gelijk alleen de weg van paniekvoetbal is niet de juiste.  Het is naIef om te denken dat bedrijven zich de moeite gaan getroosten om via een soort schoonheidswedstrijd eventueel in aanmerking te komen voor een mogelijke subsidie.  In praktijk zullen de eersten het budget opmaken en degene die later in het jaar komen vallen ernaast.  Op zich had men de subsidie lager dienen te maken zodat men in bijvoorbeeld 20 tot 30 jaar zijn investering terugverdiend en dit gelijklopend met de normale afschrijving van een huis of gebouw.  Een volgende stap zou er dienen in te bestaan om dit systeem te verplichten of in ieder geval ervoor te zorgen dat men steeds zal kiezen voor energiezuinig bouwen en waar mogelijk eigen productie zou opwekken.   De verschillende subsidies dienen als een geheel gezien te worden en niet afzonderlijk.  Het bouwen of verbouwen dient vanaf nu het liefst een duurzaam element te bevatten als men het milieu echt serieus wilt nemen.  Het bereiken van 20% minder CO2 uitstoot en 20% duurzame energie tegen 2020 zal enorme inspanningen vergen en dus ook investeringen, dit zal niet vrijblijvend kunnen gebeuren en er zal ook bindende wetgeving dienen te komen.  In ieder geval is het niet goed dat men éénzijdig communiceert dat een subsidiesysteem wordt aangepast als het nog maar enige tijd actief is, overleg en vooral het uitwerken van alternatieven zijn belangrijk alvorens men een nieuwe markt zijn vertrouwen wegneemt.  Zelf heb in 2003 dit ook meegemaakt nadat ik enige maanden groene stroom importeerde uit Nederland en dit op de Belgische markt verkocht aan consumenten en men toen besloot om een discriminatie in te bouwen en alleen nog subsidie te geven voor Vlaamse groene stroom. Toen heeft de Raad van State ook onmiddellijk geoordeeld dat dit niet kon en wachten we nog steeds op de definitieve uitspraak.  Ook al krijgen we gelijk ten gronde heeft men één van de weinige sterke punten van nieuwkomers vernietigd.