Energie-Blog

André Jurres

Nu was het moeilijk om naast al het nieuws te kijken over Electrawinds of moet ik zeggen Electrasoap. Vooral de politieke heisa was opvallend met een oud-voorzitter die ten aanval trok tegen het grote onrecht dat hem wordt aangedaan.

Een oud spreekwoord zegt: Succes kent vele vrienden, maar falen maar een, gaat ook hier op en de meesten wassen hun handen nu in onschuld en proberen een verklaring te geven voor dit falen. Belangrijk om te beseffen is toch dat schuld hier van ondergeschikt belang is, maar dat zowat alle betrokken partijen een verantwoordelijkheid dragen.

In eerste instantie lijkt me het vinden van een oplossing voor een (gedeeltelijke) doorstart voor dit bedrijf van belang gezien er ook vele goede projecten in zitten en mensen die hard werken. Des te opvallender zijn de artikelen over bijvoorbeeld iemand als dhr. Sickinghe die publiekelijk zijn ideeën weergeeft over dit bedrijf in moeilijkheden.

Nu zal dhr. Sickinghe ongetwijfeld een ervaren manager zijn, maar zijn stelling dat hij Telenet heeft rechtgetrokken en dit dus ook wel kan met Electrawinds houdt geen steek. De verschillen zijn zo enorm dat hij door zijn gebrek aan energiekennis niet weet waar hij aan begint. Anderzijds gun ik hem zeker het succes om dit bedrijf naar zich toe te trekken. Want het bedrijf heeft zeker een nieuw management nodig, hopelijk zal de redelijkheid het winnen in dit dossier.

Alleen heeft deze kmo geen monopolie in de markt (zoals Telenet heeft tot op vandaag op de kabel) en blijkt de groei vooral gesteund op geleend geld. Een bredere kapitaalsstructuur had zeker kunnen helpen want werken met (achtergestelde) leningen betekent relatief hoge intresten betalen, die door de nipte ondersteuning van duurzame energie niet mogelijk blijft (dit in tegenstelling tot vele titels die blijven herhalen dat duurzame energie over gesubsidieerd wordt blijkt het tegendeel door de feiten, 4energy, Thenergo, etc..). De overheid heeft trouwens ook boter op zijn hoofd door constant de voorwaarden voor duurzame productie te wijzigen waardoor deze nog jonge sector in onzekerheid leeft over zijn projecten in ontwikkeling.

Nu gaat er wat mij betreft ook te veel aandacht naar deze zaak daar het in een gewone economie normaal is dat bedrijven komen en gaan, alleen heeft dit dossier een politieke dimensie en hebben we binnen de zes maanden de moeder van alle verkiezingen.

Dat er veel bedrijven rond de spreekwoordelijke stervende cirkelen is zelfs positief te noemen en wijst er op dat er toch een aantal mooie projecten in zitten, niet in de laatste plaats de offshore-vergunningen die tot nu toe ongebruikt zijn. Hier heb ik steeds mijn wenkbrauwen gefronst daar deze kmo in zowat vier van de zeven offshore-vergunningen betrokken was zonder enige financiële middelen voor de uitvoering ervan.

Ook de vele geroepenen uit de ondernemerswereld zijn mee schuldig door hun onrealistisch verwachtingspatroon qua rendementen en uitstapmogelijkheden. Voor een zonnepanelen-park behoort een snelle uitstap nog tot de mogelijkheden gezien het relatief laag technisch risico, ook al wordt snel vergeten dat de winsten pas op het laatste komen en een snelle uitstap ook een discount zal inhouden.

Deze sector is niet geschikt voor snel gewin gezien de grote investeringen en geplafonneerde rendementen (de overheid probeert deze mee te berekenen en gaat uit van een rendement van 12% als maximum). Door de grote investeringen moet je balans in verhouding zijn en zijn de facto kapitaalkrachtige partijen nodig.

Wat mij nog het meest stoort is niet de mogelijke teloorgang van dit bedrijf, maar de manier waarop met coá¶peratieve vennootschappen wordt omgegaan. De vele kleine beleggers in Groenkracht hebben reden tot klagen want het merendeel van hun belegde gelden had beter rechtstreeks in de individuele projecten gegaan (zoals het hoort trouwens). Dat hoort trouwens ook bij de coá¶peratieve gedachte voor kleine beleggers.

Ook wij bij NPG hebben een CVBA opgericht genaamd NPG Invest met een startkapitaal van 1,5 miljoen euro, maar hierover praten we alleen met professionele beleggers en/of bedrijven om mee te gaan in een lange termijn verhaal samen met Enovos (Luxemburgs energiebedrijf dat sinds kort aandeelhouder is in NPG energy voor 50,9%) om zo de nodige garanties te kunnen geven voor de continuïteit. Eventuele burgerparticipaties in projecten van NPG kan ook in de toekomst, maar dit zal steeds rechtstreeks in de projecten zijn gezien deze in hun gemeente worden gebouwd (of nabij). Het kwaad is echter al geschied want deze misleiding zal lang, nadat dit bedrijf reeds verdwenen is of herstart blijven, doorzinderen.