Energie-Blog

André Jurres

Deze week kwam onze sector weer eens niet fraai in beeld met een totaal overbodige mediacampagne van de kleinste netwerkbeheerder Infrax. Dat men probeert om een fusie met zijn collega Eandis af te houden is menselijk want het spreekt voor zich dat men dan nog maar een managementstructuur nodig heeft en je moet al heel dapper zijn om je zelf af te schaffen.

Wat jammer is dat er wellicht gefundeerde redenen kunnen zijn om niet te fusioneren tot een netwerkbedrijf, maar dat in de campagne nogal doorzichtige en zelfs foutieve redenen werden gebruikt. Zowat het voornaamste argument dat gebruikt wordt is dat de bestaansreden van meer dan een netwerkbedrijf goed voor de concurrentie zou zijn. Nu wordt de waarheid hier toch wel behoorlijk met zijn haren getrokken want ieder netwerkbedrijf krijgt vanuit de overheid (lees wet-/regelgeving) een natuurlijk monopolie mee op zijn eigen grondgebied. Zo is er dus geen sprake van maar enige concurrentie in de normale betekenis van het woord.

Dat de ego's wellicht groot genoeg zijn om zichzelf beter te vinden dan de andere buurmonopolist speelt wellicht ook een rol. Een andere reden is ook dat zowat alle politieke partijen zich bezondigen aan het vinden van hun eigen speelgoed en vooral in het verleden waren de honderden intercommunales hiervan het bewijs.

Op een moment dat we miljarden euro's dienen te besteden aan een duurzame energiehuishouding om onze welvaart op een vergelijkbaar pijl te kunnen houden speelt men dit soort spelletjes. Terecht is de bevoegde minister (Freya van Den Bossche) not amused door deze publieke aanval van een van de actoren.

Mijn eigen mening neigt eerder naar een fusie om zo maximale kritische massa en kennis te verkrijgen en zo de noodzakelijke keuzes te kunnen maken voor onze toekomst. Men probeert ook de burger en de bedrijven bang te maken door te zeggen dat een fusie meer zou gaan kosten maar de waarheid is dat dat niet zo is. Dat de kosten gaan stijgen is juist, maar ongeacht een fusie of niet blijft deze stijging hetzelfde.

Dat de minister blijkbaar niet overtuigd is van twee afzonderlijke netwerkbedrijven is oftewel het resultaat van het ontbreken van de juiste argumenten of het resultaat van een eigen agenda van de minister. Ondertussen hebben we nog steeds een netwerkinfrastructuur van het midden van de twintigste eeuw en is er op korte termijn geen beterschap in zicht. Dat de overheid vrolijk mee doet aan het ondermijnen van onze sector blijkt uit de vele retro actieve heffingen (zoals de heffing op zonnepanelen waarvan nog maar af te wachten valt of deze juridisch steek houdt). En nu zelfs het idee lanceert (vanuit de federale overheid) om mensen die investeren in hun huis en dit zo passief/duurzaam mogelijk maken een verhoging van hun kadastraal inkomen aan te rekenen.

Dit zeer onbetrouwbare (en ontoelaatbare) gedrag van onze hoogste regering en zijn nieuwe minister dhr. Geens zal mensen steeds minder aanzetten om hun spaarcenten te investeren want daarna worden ze toch maar gestraft. Gaat men de berg spaargeld van meer dan 246 miljard euro nog groter maken?