Energie-Blog

André Jurres

Deze week ging de reclamecampagne van start van Eneco Belgium die grote ambities heeft om van nul naar 250.000 klanten te groeien in vier tot vijf jaar tijd. Blijkbaar heeft Testaankoop zijn naam enigszins verbonden aan de start van deze campagne door melding te maken dat ze de heldere tariefstructuur aanbevelen. Deze blijkt jammer genoeg niet uit de campagne waar de klassieke percentuele korting wordt naar voren geschoven als lokker. Tot 20% goedkoper wordt er geschreven zonder echter te zeggen ten opzichte van wie of wat.

This week the advertising campaign of Eneco Belgium started, the campaign has to support the large ambition to grow from zero to 250.000 customers within four to five years time.  Apparently Testaankoop (the reference organization for the consumer in Belgium) has communicated that they like the clear tariff structure. Unfortunately, this does not show in their campaign which uses the rather classic discount in terms of percentage as teaser. They announce up to 20% discount, but it is not clear against what or whom.

Op zich is het zeker positief dat na jaren van status quo eindelijk weer een serieuze marktspeler zich waagt aan de consumentenmarkt. Alleen is de usp mij niet echt duidelijk. De base line van groenste klinkt hol vermits een aantal andere dit pad allang hebben betreden (zowat allemaal eigenlijk maar zeker Lampiris, in 2003 was het trouwens WattPlus/Essent België die als eerste groene stroom aan de Vlaamse consument ging aanbieden als usp). Het claimen van wij zijn de grootste (in groen) komt gewoon niet geloofwaardig over zelfs als dit waar is. Dit komt vooral omdat de wantrouwige consument dit niet voor zichzelf kan uitmaken. De enige partij die zo'n claim kan helpen is als er een neutrale bron dit begint te bevestigen en er genoeg media-aandacht voor komt. 

It is positive that after years of status quo finally a serious market player starts activities in the retail market, but I have not seen any usp. The base line of green power is kind of shallow as it has been used by many others already (actually almost all suppliers but for sure Lampiris, in 2003 it was WattPlus/Essent Belgium that started as first entry into the Flemish market with Green Power as usp).  To claim I am the biggest (in green power) is simply a line consumers will not believe if they cannot come to that conclusion themselves. The only party that can help you to claim this is a neutral (reputable) source and if the media gives enough attention to this.

Gezien de nieuwe directeur bij Eneco van Nuon België komt (hij was daar commercieel verantwoordelijke) is de drang tot groei zeker toegenomen en komt hij zeker met de juiste ervaring aan boord. Gezien zijn nog korte verblijf bij Eneco België is het echter te betwijfelen dat men de tijd heeft genomen om een usp uit te werken, trouwens de waarheid gebied om te zeggen dat dit niet eenvoudig is. Een usp kan bovendien vele vormen aannemen, bijvoorbeeld timing kan ook al goed helpen zoals in 2006 toen WattPlus/Essent België succesvol waren in Wallonië heeft Lampiris heel handig zijn karretje aan deze trein gebonden en zo ook veel klanten gemaakt. In een markt die al enige tijd open is wordt het belang van een usp echter veel belangrijker en ik ben dan ook benieuwd om uit te vinden welke marktspelers hier toch gaan in slagen. Het is te verwachten dat er toch nog nieuwe spelers gaan bijkomen die wellicht wel met originele marktmethoden erin gaan slagen om hun plaats in de markt te verwerven.

As de the new director of Eneco Belgium comes from Nuon Belgium (where he was the commercial manager) is the urge to grow present and he also has the right experience to do so.  His short arrival within Eneco Belgium makes it hard to believe that they have built a usp to enter into the market, the truth admits to say that it is anyway very difficult to built a usp in a commodity market.  An usp can have many faces but for example timing can already be of importance, an example; in 2006 when WattPlus/Essent Belgium was successful in the Walloon area Lampiris succeeded to surf on the wave that WattPlus/Essent Belgium had started and made many customers during this first wave.  In a market that has been open for some time it becomes more important to create a usp (usp to be read not only as a sales proposition but as a total market approach).  It is to be expected that new market players will come with new original market methods and succeed in capturing a market share.

Binnenkort volgt er meer nieuws over de bouw van de biomassacentrale in Tongeren waar men nu mee begonnen is. Deze week hebben we echter een nieuwe minderheidsaandeelhouder mogen verwelkomen die naast vers kapitaal ook de nodige operationele synergie met zich mee brengen. Ik laat de eer aan hen om hierover te communiceren maar voor België is hun komst wederom een versterking voor onze energiemarkt.

Soon we will send out more news on the current built of our biomass plant in Tongeren. We had the honor to invite a new minority shareholder this week that injected besides new capital also a number of operational synergies. I will leave it to them to communicate about this important step for them (first investment in Belgium), but it can be seen as a further strengthening of our energy market.