Energie-Blog

André Jurres

Sinds gisteren hoorden we op de radio een nieuw spotje van de Vlaamse regelgever over vijf jaar vrije markt.  Een leuk spotje, terwijl de federale regelgever in de touwen ligt gaat Vlaanderen in de aanval, althans zo lijkt het.
Hoewel ik alle begrip heb voor deze campagne en iedere inwoner van Vlaanderen de website van de Vreg zou moeten kennen hoop ik dat de Vreg bepaalde problemen nu ook mee gaat aanpakken.
Eén van de aanhoudende problemen van de laatste vijf jaar is de bijna volledig gesloten markt van de klein zakelijke verbruiker.  Deze toch belangrijke doelgroep met meer dan 500.000 klanten hebben de pech dat de nieuwe spelers geen aanbod kunnen doen naar deze doelgroep.  De reden is onder andere een technische van aard maar zou oplosbaar moeten zijn.  De verbruikersprofielen komen eigenlijk niet overeen met het eigenlijk verbruik en er zijn vooral veel te weinig profielen.  Deze groep bestaat uit zoveel verschillende bedrijven gaande van kappers, bakkers, restaurants, etc, dat iedereen wel begrijpt dat men een maximum profielen zou moeten hebben.  Hoeveel juist is nu niet belangrijk maar opvallender is dat deze groep al jaar en dag vergeten wordt door de regelgevers, toeval?
Een tweede zaak die men in gang zou moeten zetten is het doorlichten van de hele energiewaardeketen zodat de wet- en regelgevers een beter beeld krijgen hoe deze markt in elkaar zit.  Deze zou men in twee groepen kunnen delen zijnde de vrije(productie en levering) en gereguleerde(zijnde transport en distributie van elektriciteit, opslag en transit van gas, groothandel van gas(er is hier eigenlijk geen concurrentie), het netwerk van gas en de meterbedrijven).
Het is heel moeilijk voor de regelgevers om voorstellen te doen om de marktwerking te verbeteren als men niet ieder deel van de keten volledig in kaart heeft gebracht.
In de verschillende media was een boodschap wel duidelijk, het status quo blijkt uit alle cijfers.