Energie-Blog

André Jurres

Een zaak die de aandeelhouders zeker zal bezighouden is hoe ze het best het geld opnieuw kunnen beleggen.  Zo'n vraag is niet eenvoudig te beantwoorden en vergt eigenlijk een detailstudie.  Net zoals lotto winnaars die geadviseerd worden om het geld eerst drie maanden op een spaarrekening te zetten alvorens iets te doen, kan men dit hier ook het best doen.  De verleiding zal heel groot zijn om dit geld snel te gaan gebruiken voor individuele noden van iedere aandeelhouder of nog erger om de zogenaamde effecten van de huidige crisis weg te werken.  Eén ding zouden de bestaande aandeelhouders al moeten afspreken en dat is om samen een beleid uit te werken(en uit te voeren) om dit geld goed te besteden.  Versnippering is zowat de ergste vijand, hopelijk is er een krachtdadige leider binnen de aandeelhoudersgroep die snel zal voorstellen om eerst te bezinnen(lees detailstudie maken) alvorens te beginnen.  Eén goed signaal wat we hebben kunnen lezen is dat de helft van het geld bij het netwerkbedrijf zou blijven.  Hierdoor zal het netwerkbedrijf extra slagkracht krijgen om duurzame investeringen te doen.  Maar ook hier is het belangrijk dat men niet zomaar het geld geeft alvorens het netbedrijf een detailstrategie heeft in wat ze gaan investeren en hoeveel dit gaat opbrengen.
Dat dit hoog nodig is staat buiten vraag, in november heb ik zelf nog gesproken op een congres van de Nederlandse netwerkbedrijven genaamd Dutch Power en daar werd het toch wel duidelijk dat men zoekende is.  Veel projecten die al begonnen waren zoals slimme meters zijn gestopt of toch in ieder geval op een heel laag pitje gezet.  Nu geloof ik zelf dat het onderwerp slimme meters slechts een onderdeel is van het vraagstuk en men eerst naar het hoofdonderwerp moet kijken en dat is het slimme netwerk(smart grid).  Bij een van mijn bezoeken bij een regelgever heb ik dit ook voorgesteld om een dergelijk onderzoek te starten met als doel om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen van hoe een slim netwerk er zou moeten gaan uitzien en wat de kost mag zijn.  En dit over de grenzen hen, volgens mij zouden de regelgevers samen met de netwerkbedrijven(onder impuls van de Nederlandse minister van energie mevrouw van der Hoeven en Dhr. Magnette) in de Benelux samen een strategie moeten ontwikkelen en investeringsplan en dit samen uitrollen.  Door het samen te doen bereik je ook extra schaalvoordelen en een gedeelde verantwoordelijkheid van uitvoering.  Of dit idee uitvoerbaar is hangt af van de bereidheid om autonomie op te geven in het belang van de efficiëntste oplossing.