Energie-Blog

André Jurres

Deze week heb ik samen met een aantal collega's en consultants samen gezeten in verband met een grote studie waar wij aan werken die begin september klaar dient te zijn.  Eén van de kostprijsbepalingen is de toekomstige kostprijs van CO2 per ton.  Eén van de vragen die in mij opkwam was hoeveel ruimte een ton CO2 inneemt.  Er wordt aan gerekend.  Wat vooral opvalt is de verwachting dat de kostprijs van CO2 in de toekomst wel eens bepalend zou kunnen worden voor de productiekeuze en uiteindelijk ook de prijs van een KWh voor een klant.  De verwachtingen zijn dat we relatief snel naar 60€ per ton zullen gaan met een mogelijkheid om naar 80€ door te groeien.  Daar de meeste rapporten nog uitgaan van een gemiddelde prijs van 30€ is er nog veel werk aan de winkel om de uitstoot te verminderen.  Eén van de mogelijke voordelen zou kunnen zijn dat opslag van CO2 rendabel kan worden met prijzen boven de 60€ per ton. 
Volgende week ga ik naar het land dat recent het meeste uitstoot aan het veroorzaken is, namelijk China.  Zal tijdens mijn bezoek daar naast het sportieve gebeuren ook even de tijd nemen om fabrieken te bezoeken en mogelijks een bezoek brengen aan het ministerie van energie daar.  Het feit dat de laatste twee jaar China om de drie dagen een nieuwe kolencentrale in gebruik heeft genomen is zeker iets wat ik moeilijk kan geloven en wil ik zelf wel eens zien.