Energie-Blog

André Jurres

Het is de enige manier om het energieverbruik eenvoudig af te remmen. In de prijs zitten ook de dure investeringen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te zwakken en op een ecologisch verantwoorde manier energie op te wekken. In de overgangsfase moeten we er wel rekening mee houden dat onze industrie kan blijven concurreren met China waar ze voor energie veel minder betalen.
Energie zou morgen zo'n 150 euro per MWh moeten kosten. In vergelijking met de tarieven van vandaag is dat een verdrievoudiging, maar de kloof is minder groot als de prijzen naast die van 2008 worden gelegd. Het geld mag je niet versluizen als winst naar privébedrijven. Neen, je moet het gebruiken voor de aanleg van slimme netwerken, de bouw van nieuwe centrales, het promoten van energie-efficiëntie en meer. Maar uiteindelijk moeten we ook minder verbruiken. En dat is de gekke paradox, want de overheid wil de economie elk jaar met 2% laten groeien. Dan groeit ook het verbruik. Eigenlijk is het huidige economische model volledig voorbijgestreefd. Duurzame winst mag, maar geen oneindige groei. Pas als we naar een ander economisch model overschakelen, kunnen we het energieverbruik verminderen en de energie verduurzamen.
Verder dienen natuurlijk innovatie en investeringen ervoor te zorgen dat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van energie.
Deze week sprak ik met verschillende belangrijke partijen uit de Antwerpse haven die toch wel bezig zijn met het toekomstig vraagstuk van een duurzamere manier van het opwekken van elektriciteit. Voor sommige geldt het aloude optimaliseren van hun bezittingen om zo hun rendement te verhogen en voor anderen gaat het in relatie tot het behalen van de maatschappelijke objectieven. Deze partijen kunnen trouwens samen hun doelstelling bereiken daar ze elkaar versterken op bepaalde ogenblikken. Daar wij in de provincie Antwerpen een tweede biomassa willen gaan bouwen is het vinden van de juiste partner en site zeer actueel, dat dit de algemene objectieven van het havengebied versterkt is mooi meegenomen.
Met een energieprijs van 150€ per MWh kunnen centrales met biomassa operationeel zo goed als zonder subsidie werken en dient alleen de aanvangsinvestering nog ondersteuning te krijgen vanuit de overheid. Hetzelfde geldt trouwens voor windenergie. Dit zou dan wel hand in hand dienen te gaan met het sluiten van de oude centrales zodat men ook de nodige investeringen blijft stimuleren in modernere(en dus schonere) en duurzamere vormen van productie. Deze week ook kennis gemaakt met de website www.apache.be die de moeite waard is qua inhoudt daar hij door journalisten wordt onderhouden.