Energie-Blog

André Jurres

Even een blog tussendoor want er is weer nieuws uit Belgisch energieland, E.on heeft in al haar wijsheid besloten om de oude kolencentrale te Genk te verkopen. Nu: op zich staan deze oude kolencentrales al stil of werken ze nog af en toe, maar verdwijnen doen ze allemaal. Gezien deze centrales tussen de 40 en 60 jaar oud zijn niks te vroeg en kolen hebben terecht geen toekomst in een land als België waar de luchtkwaliteit al bij de slechtste van Europa is.

Dat Electrabel met zijn MaxGreen enkele jaren geleden een oude kolencentrale met heel veel subsidie heeft omgetoverd in een houtverbrander is al geen succes gebleken, dus is de beslissing van E.on om zijn oude kolencentrale niet om te bouwen tot een houtverbrander een heel correcte afweging. Het bewijst ook dat zelfs met 2 miljard euro subsidie gespreid over tien jaar, een investering van 150 miljoen euro niet rendabel is. De operationele kost van dergelijke houtverbrander (die dan geen 500 MW maar wordt gedownsized naar 150-200 MW) is zeer groot want al dat hout moet aangekocht worden. Een twee miljoen ton houtpellets of aanverwanten proberen iedere dag naar Genk te brengen is een huzarenstuk en zelfs te risicovol voor een der grootste energiebedrijven ter wereld.

Dergelijke grootschalige zogenaamde "groene" centrales passen ook niet in onze toekomstige energiehuishouding waar je zelfs voor dergelijke centrales decentraal dient te denken. Vind je de grondstof/brandstof niet in eigen land, moet je er eigenlijk niet meer aan beginnen. Wellicht nog een uitzondering voor uranium/thorium of andere kostbare brandstoffen waar je maar een beperkte hoeveelheid van nodig hebt. Ook de efficiëntie van dergelijke centrales is betwistbaar als je bijvoorbeeld de warmte niet nuttig kunt benutten in nabij gelegen bedrijven of woonwijken/steden.

Ook dragen dergelijke omgebouwde centrales niet bij tot het CO2-vrij maken van onze energiehuishouding op middellange termijn want na tien jaar worden deze centrales simpelweg stopgezet en ontmanteld. We hebben hiervoor meer dan voldoende vergelijkingsmateriaal in Nederland met de vroegere MEP-regeling (groene stroom subsidie) waardoor eigenaren van kolencentrales hout gingen mee verbranden om zo extra subsidie te krijgen voor de geproduceerde bijverbranding. Het moment dat deze MEP-regeling stopte was er bijna altijd ook een directe stop van het bijverbranden van hout.

De uitgespaarde twee miljard euro is hard nodig om te investeren in nieuwe technologieën die ook blijven werken na tien jaar en vooral state of the art zijn en geen relikwieën uit de twintigste eeuw. Dat de site in Genk nog van toegevoegde waarde kan zijn om nuttig gebruik te maken van de bestaande aansluiting op het Elia-net is wat anders en naast de grond is dat dan ook de echte waarde voor een toekomstige oplossing. Dat men spreekt over mogelijk jobverlies is niet juist want de kolencentrale staat al jaren gepland om te stoppen.

Met twee miljard euro subsidie kun je trouwens veel meer jobs creëren via nieuwe vormen van duurzame productie en ook gespreid over vele sites zodat de risico's gespreid worden. Als ik bijvoorbeeld biogas zou nemen, dan spreekt men gemakkelijk over een factor tien wat jobs betreft gezien de vele toeleveranciers lokaal van de diverse grondstoffen (lees: landbouw bijvoorbeeld). Het lijkt me aangewezen om de subsidiegelden die we uitgeven aan het vergroenen van ons energiepark zoveel mogelijk in eigen land te houden. (Wat zou u kiezen: aankopen bij de lokale markt of al ons subsidiegeld naar de andere kant van de wereld sluizen om de houtpellets te betalen?)