Energie-Blog

André Jurres

Deze week riep Kris Peeters op om niet bij de pakken te blijven zitten maar de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan om nieuwe industriële activiteiten in Vlaanderen te gaan ontwikkelen. Deze terechte oproep dient nu gevolgd te worden door ideeën en dan de uitvoering daarvan. Eén van de mogelijke industriële pijlers die algemeen als beloftevol wordt aanzien is de duurzame energiemarkt. Als men bijvoorbeeld kijkt naar de mogelijke groei van biomassacentrales die biogas produceren dan zijn de prognoses dat hier een groei van factor 100 mogelijk is. De landbouwsector speelt hierin een cruciale rol daar een van de pijlers voor het maken van biogas energiegewassen zijn. Daar wijzelf ook in de laatste rechte lijn zijn voor de bouw van een dergelijke centrale op basis van energiemaïs hebben we veel kennis opgebouwd hierin en zien wij ook een aanzienlijk potentieel hierin. In Duitsland waar al meer dan 5000 biomassacentrales staan (waarvan meer dan 2000 biogas opwekken) wordt ongeveer 12% van de beschikbare landbouwoppervlakte gebruikt voor energiegewassen. Zo kan men ook direct zien dat hoewel energiegewassen belangrijk zijn voor het opwekken van biogas het een relatief klein deel uitmaakt van de totale teelt van gewassen. Dit is ook van belang natuurlijk om zo de primaire activiteit van landbouw zijnde het produceren van voedsel optimaal te houden. Voor de landbouwers is het telen van energiegewassen gewoon een extra middel om hun landen optimaal te gebruiken en ook zo iets minder afhankelijk te zijn van de grillen van de voedselprijzen op de wereldmarkt. Het huidige ondersteunende beleid van de Vlaamse/Waalse overheid gaat al in de goede richting maar is nog te weinig uitgebreid om deze nieuwe beloftevolle manier om biogas op te wekken grootschalig uit te bouwen. Deze technologie dient zeker de komende jaren nog extra steun te krijgen van de overheid totdat de financiële sector voldoende vertrouwd is met deze nieuwe vorm van duurzame productie. Indien de Vlaamse/Waalse overheid deze potentiële groei gaat ondersteunen dan kan binnen de tien jaar 20-25% van onze gasbehoefte van deze bron komen! Gezien het gas bij onze Nederlandse buren stilaan op geraakt en wij niet al ons gas uit Rusland willen zien komen is dit gewoon een kwestie van goed beleid. Het nieuwe Vlaamse energiebedrijf zou van dit potentieel gebruik moeten maken en hiervan ook een van zijn speerpunten maken.