Energie-Blog

André Jurres

De messen worden geslepen, de trommels zijn hoorbaar, binnenkort zien we de kroniek van een aangekondigde dood. De verwachte uitkomst dat de Creg ongelijk heeft wilt niet zeggen dat de nationale bank niet naar beste vermogen heeft gewerkt. Alleen is dit vermogen gewoon niet aanwezig om een dergelijk complexe materie te behandelen.  Welke energie expertise bezit deze instelling over onze sector? We dienen nog te wachten op hun berekeningen, maar ik vraag mij toch af hoe zij weten wat de echte kostprijs is van de opwek van kernenergie centrales die afgeschreven zijn?

De getallen die de laatste weken vallen vanuit de eigenaar van deze centrales, als de kosten zouden oplopen tot 28€ per MWh, staan in schril contrast met de internationale cijfers (tussen de 12€ en 18€ per MWh). Maar met cijfers kun je goochelen en het blijft moeilijk om hier een bewijs in te leveren.Minstens twee bedrijven uit de big five (BDO op afstand vijfde) hebben hier in de periode 2006 tot 2008 aan gerekend en kwamen toch eerder op de bedragen uit van de Creg dan de eerste gepubliceerde cijfers van de Nationale bank.

Alles hangt af van het moment waarop je dit soort berekeningen maakt, sinds midden 2008 zijn de elektriciteitsprijzen fors gezakt, maar dit wil niet zeggen dat je dit dan als basis mag gebruiken voor een extrapolatie naar de toekomst. Men dient eigenlijk een vork te nemen van de laatste vijf jaar en deze naar de toekomst toe met een 3% laten stijgen. De berekening dient ook te gebeuren op het volledig geïnstalleerd vermogen ongeacht wie de aandeelhouders zijn.(dit daar in België een beperkt deel van de nucleaire output bij SPE/Luminus heeft, EDF een klein deel heeft via een soort swap met een Franse centrale en er tevens een swap met Eon heeft plaatsgevonden).

Wat ik opvallend vind in het huidige debat over welke marge/winst er nu gemaakt wordt is dat men zo weinig spreekt over de toekomstige winsten en eerder naar het verleden kijkt. Of de een of de ander nu gelijk heeft, het blijft zeer ongelukkig dat de neutraliteit van een instituut zo in het gedrang komt als zij uitspraken moet doen over materies die niet binnen hun specialisatie vallen.

Wellicht is het opnieuw nodig dat er een onderbouwde studie wordt gemaakt zoals ik in 2006 en 2008 heb laten uitvoeren om zo een derde resultaat te krijgen die zoveel mogelijk onderbouwd is door specialisten uit onze markt. Het resultaat is nu dat men nog steeds twee resultaten heeft die ver uit elkaar liggen en de poging van de nationale bank zal niet de oplossing brengen die men ervan verwacht.Is het toeval dat minister Reynders een proefballon oplaat van 500 miljoen euro enkele dagen voor de eerste resultaten bekend worden?

Toeval in dit dossier bestaat volgens mij niet gezien de belangen van alle partijen. Wellicht kan de overheid het best vasthouden aan de sluiting van de drie oudste centrales die voorzien zijn om in 2015 te sluiten om een duidelijk signaal te geven richting de eigenaar. Zo koopt men ook tijd om antwoorden te krijgen op de volgende vragen:

 Wat is een verlenging waard voor het resterend nucleair park na 2025?   

 Hoe gaan we ons ganse park vervangen?   

Dient kernenergie niet in overheidseigendom te blijven gezien het niet verzekerbaar risico voor privé bedrijven (zie Fukushima)?

Welke type kernreactor gaan we nieuw bouwen of wachten we op de vierde generatie?

In de media werd al beslist dat dhr. Guido Camps van het toneel moet verdwijnen wat op zich toch een snelle conclusie is gezien men blijkbaar het resultaat van de nationale bank niet in vraag stelt. Dat dhr. Camps al op vele tenen heeft gestaan in het recente verleden is algemeen geweten en de rekening wordt nu gepresenteerd. Zo rekent men af met kritische en objectieve geesten die het goed voor hebben met onze energiehuishouding. Inmiddels is het rond de aangekondigde Staten generaal om een energiebeleid te bouwen opvallend stil geworden