Energie-Blog

André Jurres

Onze energiesector is in volle beweging, alle partijen proberen nu de richting te bepalen waarvan de meesten vertrekken vanuit enig eigen belang.  Dat de Creg eindelijk een actievere rol begint te spelen is te merken aan de zure oprispingen van de diverse marktpartijen. Overal zie je de wens voor het status quo, een overigens zeer menselijke eigenschap, dat alles bij het oude blijft.  Verandering is ook je kunnen aanpassen, het argument dat de gasmarkt bijvoorbeeld werkt met lange termijn contracten is correct alleen naast de kwestie. Natuurlijk is er stabiliteit nodig maar deze kan je ook bouwen door duidelijke regelgeving en een sterke regelgever. Wat vooral een kwalijke zaak is dat er zelfs doembeelden worden opgehangen, een zeer oud trucje overigens, ze weten zeer goed dat een regering altijd gevoelig is voor rampspoed boodschappen. Voor België is het juist heel belangrijk om maximale concurrentie te bewerkstelligen in zowel transport, opslag als levering van gas. Het natuurlijk monopolie is altijd een miskleun, de markt zelf zal wel bepalen of anderen denken te kunnen investeren in bijvoorbeeld eigen netwerken.  De kunstmatige schaarste die nu heerst op het Fluxys net zorgt al een hele tijd voor marktverstoring. Als je vandaag een elektriciteitscentrale bouwt op gas dan kun je eigenlijk nergens anders terecht dan bij Distrigas en Fluxys.  Iedereen in Europa is het er over eens dat gas de komende dertig jaar heel belangrijk wordt en er wordt niet gezorgd voor nieuwe marktpartijen die massaal in opslag, transport en levering gaan investeren. Zelfs partijen als Gazprom hebben hun ambitie al uitgedrukt om in België te investeren en nog negeren we deze berichten. Wanneer buitenlandse energiebedrijven willen investeren worden ze toch enigszins in de steek gelaten. Wat een verschil in aanpak als een bananen bedrijf dreigt om België te verlaten. Het is zelfs grappig dat de oud monopolisten(en de nieuwe) de Creg beschuldigen van wereldvreemdheid terwijl volgens mij het tegenovergestelde waar is.  Het is wellicht normaal dat wanneer je altijd alleen bent geweest in een markt je niet begrijpt dat marktwerking de beste garanties geeft voor bevoorrading, het is zelfs ronduit gevaarlijk om al je energiebehoeften in de handen te geven van een buitenlands privé energiebedrijf. Voorbeelden van giganten die snel verdwijnen zijn er genoeg, Enron, Worldcom, etc Stuk voor stuk bedrijven die in grote niks onderdeden met bijvoorbeeld Suez. Trouwens nog maar enkele jaren geleden was dit bedrijf nu niet direct een voorbeeld van gezondheid, dit vooral door een aantal slechte investeringen in het buitenland. Zelf denk ik dat de Creg eindelijk uit zijn winterslaap wakkeer wordt en werk gaat maken van een echte liberalisering, hopelijk zal deze regering doen wat ze zegt en hun ook de macht geven om het monopolie te doorbreken.