Energie-Blog

André Jurres

Wat begin 2007 begon als een idee staat vandaag op meer dan 600 m hoogte de komende decennia duurzame energie te produceren voor meer dan 5700 gezinnen. De succesvolle ontwikkeling van dit windmolenpark binnen de vijf jaar is het resultaat van een publieke visie van de gemeente Sankt-Vith op duurzame energie in samenwerking met de bedrijven NPG energy en BMR energy solutions.

Na een publieke tender door de gemeente Sankt-Vith werden BMR en NPG verkozen om een windmolenpark te ontwikkelen, vergunnen en uit te bouwen op hun terreinen. Het park bestaat uit 5 windmolens met elk een vermogen van 2 MW die samen meer dan 20 GWh/jaar zullen produceren. De  investering bedraagt 15,9 miljoen euro. Voor de uitvoering van dit windmolenpark hebben de aandeelhouders, na een zorgvuldige Europese selectie, de windmolenbouwer Vestas uitgekozen die het project binnen de voorziene tijd en budget heeft uitgevoerd. Andere lokale bedrijven, zoals Heinen nv en Maraá®tre hebben ook deelgenomen aan dit project. Dit om de infrastructuur en de elektrische aansluiting van windturbines met elkaar en het netwerk te bereiken. De leveranciers hebben dit project binnen de voorziene tijd en budget uitgevoerd.

De aandeelhouders zijn NPG energy (52%), BMR energy solutions (20%), Bank Degroof (20%) en de gemeente St. Vith (8%). Naast de aandeelhouders hebben de inwoners van Sankt-Vith ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het project door vanaf dag een positief te reageren op de komst van dit windmolenpark. Gelegen langs de autosnelweg E42 bij de afrit Sankt-Vith zorgt dit park tevens voor een herkenningspunt zonder dat de kwaliteit van wonen erop achteruit gaat. De opstelling in een mooi natuurgebied bewijst ook dat moderne techniek hand in hand kan gaan zonder dat het landschap er onder moet lijden.Verder heeft ook de Waalse overheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit park door enerzijds voor de nodige vergunningen te zorgen en anderzijds een investeringsondersteuning ter beschikking te stellen. 

Dat de lokale overheid via de gemeente Sankt-Vith en de regionale overheden zo nauw betrokken zijn geweest, bewijst dat betrokkenheid vanuit de overheid en zijn burgers belangrijk is voor de verwezenlijking van onze duurzame objectieven. Ons doel om tegen 2020 13% van onze elektriciteitsproductie duurzaam te maken is zeer ambitieus, maar de Waalse overheid ondersteunt de duurzame sector op constructieve wijze. Andere landen en regio's kunnen hier zeker een voorbeeld aan nemen daar de stabiliteit van groot belang blijft voor de investeerders. Naast dit nieuwe park heeft NPG energy verder ook nog een 100 MW in windprojecten in ontwikkeling in de Benelux. Het windmolenpark van Sankt-Vith werd vandaag officieel geopend door Minister Henry (Minister van Ontwikkeling) om 12.00 uur werd er voorzien om via een spreekwoordelijke te water laten een duurzame fles tegen een van de pijlers te werpen. Zo werd het startschot gegeven voor een aangename dag.Na het officiá«le gedeelte dat begon om 11.30 uur, was er tevens vanaf 15.30 uur een namiddag voorzien voor de lokale bevolking die uitgenodigd was  om samen met ons het glas te heffen op het windmolenpark.