Energie-Blog

André Jurres

Deze week hebben we een voorlopige regering mogen verwelkomen en zo ook een nieuwe minister van Energie. Het positieve is wel dat energie blijkbaar op de agenda staat en er zelfs zaken gezegd worden als het bevorderen van de liberalisering. Verder is het ook positief dat er uberhaupt een nieuwe minister van energie komt na het ontbreken van één de laatste jaren op federaal vlak. Dhr. Marc Verwilgen is erin geslaagd om in vier jaar geen één, u leest dit goed, maatregel te nemen om de liberalisering te bevorderen, erger nog door niks te doen is de liberalisering de laatste vier jaar achteruit gegaan. De dominantie en winsten van de oude dame zijn hand in hand omhoog gegaan, de records volgen zich in snel tempo op terwijl de bedrijven kreunen onder stijgingen van tientallen percenten.

Deze week werd ook nog melding gemaakt dat Dhr. Verwilgen twee studies had laten uitvoeren om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele verlenging van de levensduur van de nucleaire centrales. Hier brak mijn klomp toch wel een beetje, ik heb zelf de minister de voorstudies gegeven van mijn idee om ervoor te zorgen dat als de centrales langer open blijven dit voor de Belgische staat een mogelijke bron van inkomsten zou genereren van vele miljarden Euro’s. Toch eigenaardig dat de minister een studie opnieuw laat uitvoeren van iets wat hij al heeft gekregen, of moest de uitkomst een andere worden?

Gezien deze voorlopige regering een heel korte looptijd heeft is het wellicht aangewezen om te wachten totdat de definitieve regering er komt. Ben ondertussen de tel kwijt wat het aantal energieministers betreft, op zes jaar tijd heb ik de volgende federale ministers gesproken, Deleuze, Moerman, Daems, Vande Lanotte, Verwilgen en wellicht nog één of twee andere die ik hier vergeet. Buiten de grote wisseling van het aantal ministers is het eigenlijk nog erger gesteld met de kabinetsmedewerkers zelf. Het verloop op dit kabinet is zo groot dat meer dan twee meetings met dezelfde persoon de laatste zes jaar nog niet is gebeurd.

Dit zal de komende maanden wellicht niet anders zijn. Het blijft wel positief dat energie zo centraal komt te staan, wat dat betreft kan energie niet duur genoeg worden. Hoe duurder het wordt hoe belangrijker de oplossingen worden.

Zelf ga ik deze week even de tijd nemen om mijn goede voornemens voor 2008 op papier te zetten en deze zal ik graag met jullie delen.