Energie-Blog

André Jurres

Terugblikken op het voorbije jaar is zeker nuttig om te zien wat de toekomst ons zou kunnen brengen.  Het woord zou is belangrijk daar niemand de toekomst kan voorspellen.  De onheilsberichten die ons dezer dagen bereiken over 2009 zijn enigszins hilarisch als tragisch.  De grafieken die ons haarfijn voorspellen wat de olieprijs gaat doen zijn gebaseerd op de beste inschattingen die we kunnen doen en gaan uit van een olieprijs die terug stijgt naar 80 dollar.  Zelf heb ik een iets andere mening daar het nog maar enkele maanden geleden is dat de olieprijs bijna naar 150 dollar ging.  Dat hij vandaag minder dan 45 dollar kost is al evenmin een betrouwbare barometer voor de toekomst.  Zowel de enorme stijging als de recente daling van de olieprijs was voor een heel groot deel speculatief.  Het enige wat men kan zeggen dat de geschiedenis zich steeds herhaald en er dus geen enkele reden is om aan te nemen dat speculatie morgen niet meer zal bestaan.  Zodra de economie weer aantrekt kan de olieprijs vlot terug naar 150 dollar gaan want fundamenteel is er niks veranderd. De BRIC landen zorgen voor een toenemende vraag naar olie.  Zelf geloof ik eerder dat de olieprijs voor 2015 boven de 200 dollar zal staan daar er een nieuwe factor tevoorschijn zal komen.  Deze van het reële tekort. Tot nu toe ging de prijs vooral omhoog omdat er gespeculeerd werd op een mogelijk toekomstige onevenwicht tussen vraag en aanbod(lees meer vraag dan aanbod).  Zodra we het punt bereiken dat er een tekort is aan olie zal er nog meer speculatie zijn over een mogelijke plafond prijs voor olie.  Is een olieprijs van meer dan 200 dollar slecht?  Op korte termijn zal dit zeker drukken op bepaalde delen van onze economie maar het zal ook de innovatie in de hand werken voor andere bronnen te zoeken om onze energievoorziening veilig te stellen.  Wanneer we erin slagen om minder afhankelijk te worden van import van fossiele brandstoffen zal onze economie er zelfs sterker uitkomen.  Denk dat het huidig nakend probleem tussen Rusland en de Oekraïne daar weer een goed voorbeeld van is.  Het is ook een bewijs dat het streven naar eigen energiebronnen gewoon een zaak is van goed bestuur.  2009 kan weleens een startschot zijn voor innovatie en de basis leggen voor een gezondere economie.