Energie-Blog

André Jurres

Wat mij vooral aan de studie opvalt en zeker de reacties hierop is dat er alleen werd gesproken over Suez/Electrabel versus SPE/Luminus en de concurrentie positie van de ene ten opzichte van de andere. Wellicht zegt dit alles, deze twee historische monopolisten beheersen nog voor een groot deel de markt, zelfs na jaren van zogenaamde liberalisering. Enigszins wrang voor de oud oprichter van WattPlus/Essent België daar het vooral de nieuwe spelers zijn geweest die ervoor gezorgd hebben dat er een constante prijsdruk is gebleven in de markt, en dit ondanks hun beperkte wapens in deze strijd. De twee oude monopolisten hebben zich voornamelijk beperkt tot reageren waar nodig en handig gebruik gemaakt van de zogenaamde vrije markt en zijn speelregels. Zelf herinner ik mij nog de berichten van massale drops(klanten die door hun leveranciers opgezegd worden en terugvallen op de standaardleverancier zijnde de netwerkbedrijven) door de historische monopolisten toen de markt werd geopend en zij handig hun slechte klanten(lees klanten waar men problemen mee had op het vlak van betaling van facturen o.a.). De regelgevers keken ernaar en zagen dit ook maar hebben geen machtsmiddelen om in te grijpen. Dat dit gebeurde op een moment dat de markt openende en de nieuwe leveranciers zo benadeeld werden met de komst van extreme klantprofielen(lees relatief veel slechte betalers door toevloed gedropte klanten) Buiten de geschiedenis en ervaringen van de liberalisering dient de overheid vooral in eigen boezem te kijken als zij spreekt over de zogenaamde woekerwinsten van de historische marktspelers. Dat de regionale en nationale ministers en hun kabinetten de liberalisering mislukt noemen omdat de tarieven gestegen zijn kan ik begrijpen, echter het zijn bijvoorbeeld dezelfde politici op lokaal niveau die via hun bestuursfuncties in de verschillende intercommunales de tarieven dramatisch verhoogd hebben. Anders dan de productie van elektriciteit en het gebruik van gas kan men niet zeggen dat de netwerkbedrijven hun prijs zien verhogen omdat de olieprijs stijgt, nochtans zijn het vooral de netwerktarieven die het hardst gestegen zijn en dit met toestemming van dezelfde beleidsmakers die moord en brand roepen dat onze energiefactuur gestegen is.
Wat moet er eigenlijk nu gebeuren? We hebben onder andere nieuwe spelers nodig die zowel actief zijn als leverancier als producent. De ambitie van de Vlaamse regering om een nieuwe duurzaam energiebedrijf te willen bouwen is bewonderenswaardig. Nu zie je bijvoorbeeld ook in Nederland dat de steden en gemeenten allemaal nieuwe initiatieven aan het nemen zijn op het vlak van duurzame energie nadat ze veel geld hebben gekregen uit de verkoop van Essent en Nuon. Voor België is het verdwijnen van Essent en Nuon als autonome energiebedrijven uit de Benelux een forse teruggang daar België nu een appendix is geworden van een appendix. Verder is het belangrijk om te kijken wat Eon gaat doen in België na de swap van productie met Electrabel. Indien we enkele nieuwe spelers in de markt kunnen introduceren kunnen zij de markt een nieuwe dynamiek geven en zorgen dat er op lange termijn een sterkere Belgische concurrentie komt.