Energie-Blog

André Jurres

Hoewel deze week toch in het kader mag staan van de aankoop van 50Hertz door Elia waar ik mijn mening al over gegeven heb is de euforie over deze aankoop toch hoog. Op zich blijft het theoretisch goed dat de hoogspanningsnetten consolideren tot een Europees net maar de aankoop van een netwerk in het oosten van Duitsland heeft op korte termijn nog geen effecten. Sterker nog, België en Duitsland hebben zelfs geen rechtstreekse aansluiting met elkaar(op dit ogenblik). Mijn bezwaar gaat vooral over het gebruik van een natuurlijk monopolie en dus monopolie gelden in acquisities op een moment dat de uitdagingen in energieland België al hoog genoeg zijn.
Waar mijn spreekwoordelijke klomp deze week nog eens van brak(heb al een aantal keren nieuwe klompen gekocht dankzij de energiebeslissingen van onze beleidsmakers) is de rechtstreekse aanval van de federale regulator op de regio's. Het argument dat groene stroom productie teveel subsidie krijgt is op z'n minst een veel genuanceerder verhaal dan de Creg doet uitschijnen. Over het algemene principe dat er fouten worden gemaakt in de subsidie van groene stroom ben ik het eens, zelf heb ik dit ook aangekaart bij de regionale administratie door bijvoorbeeld te pleiten voor een juiste beoordeling wie(welke projecten en technologie) in aanmerking komt voor de Vlaamse ecologie premie en wie niet. De ecologiepremie wordt gezien als een maatregel om nog een extra ondersteuning te geven in nieuwe duurzame investeringen naast de gekende subsidie via het certificatensysteem. Nu ging een hele tijd zowat alle ecologiepremie naar zonnepanelen projecten en vielen andere goede projecten naast de premie. Deze onrechtvaardigheid is nu rechtgezet zodat ook andere duurzame projecten in aanmerking komen voor deze extra ondersteuning. Terugkomend op het argument van de Creg dat groene stroom subsidie onze energiefactuur gaat laten stijgen kan ik dit volledig bevestigen. Wat ze vergeten te zeggen, is dat de politiek deze beslissing genomen heeft en er dus blijkbaar een maatschappelijk draagvlak voor is. Daarnaast is men blijkbaar vergeten dat ook in het verleden de burger en onze bedrijven extra betaald hebben voor bijvoorbeeld kernenergie, zelfs dubbel zoveel als nodig bleek en dit mede door de versnelde afschrijving van de kerncentrales. Hier rekenen we dan nog niet eens de economische kost bij van de duizenden jaren opslag die nodig zijn voor het kernafval. De kost van groene stroom is aanzienlijk en zal onze factuur inderdaad fors laten stijgen maar dat is vandaag ook het geval met andere delen van onze energiefactuur waar de Creg wel de bevoegdheid over heeft. Neem nu de distributietarieven waar ik onlangs nog over gezegd heb dat deze in tegenstelling tot Nederland fors stijgen en dit met goedkeuring van de Creg(goedkeuring kan hier ook gelezen worden als de Creg kan de stijging van de distributietarieven niet tegenhouden door gebrek aan machtsmiddelen) en de wetgevers. Een ander voorbeeld is de gebrekkige concurrentie op het vlak van elektriciteitsproductie en gasopslag, ook materies waar de Creg veel meer zou moeten op wegen. Het feit dat de Creg ook terloops zijn regionale collega regulatoren gewoon voor incompetent aanziet door een uitspraak te doen over een materie zoals groene stroom die duidelijk en bijna uitsluitend een bevoegdheid is van de regio's en zijn regulatoren is veelzeggend. Het eigen falen door niet genoeg resultaat te boeken en zelfs hun kerntaken niet te kunnen uitvoeren(trouwens dit is slechts in beperkte mate de schuld van de Creg en ligt de grootste verantwoordelijkheid bij de nationale politici die de Creg monddood heeft gehouden en zonder krachtdadige wapens laat werken) is geen excuus om zo hard om je heen te slaan naar een sector die zich al heel traag ontwikkeld(te traag want ons objectief tegen 202 om 13% groene stroom output te krijgen lijkt niet haalbaar) en alle steun kan gebruiken in plaats van als zogenaamd gezaghebbend orgaan onzekerheid te creëren. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.