Energie-Blog

André Jurres

Ondanks de aanvang van de maand juli gaan wij een zeer drukke maand tegemoet waar veel zaken met elkaar dienen te worden afgestemd. We mikken met NPG en zijn partners om tegen eind deze maand zowel een windmolenpark te bestellen als een biomassa-installatie. Na het verkrijgen van de definitieve vergunningen(gebeurd) zal voor het einde van deze maand ook de financiering in orde gemaakt worden. De interesse in onze projecten is groot ondanks het soms achter blijven van onze natuurlijke partners. Zowel de banken als investeerders gaan de komende twee tot drie weken hun bevestiging geven voor de diverse projecten. Begin augustus moeten we bijvoorbeeld de kabel bestellen die het windmolenpark gaat verbinden met het hoogspanningsnetwerk, de afstand van 7 kilometer kost ongeveer 700.000 euro en zorgt voor maanden werk. De werken voor bijvoorbeeld fundering dienen idealiter dit najaar al te beginnen zodat we in het voorjaar van 2011 de molens kunnen plaatsen. Over de biomassa-installatie zal dinsdag meer bekend gemaakt worden als de akte van de grond met de eigenaar wordt getekend. We hebben besloten om tevens een apart kantoorgebouw op de site aan te brengen waar NPG ook zijn huisvesting zal kennen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat je ook dicht bij een van onze productiesites bent en zo ook iets kan laten zien als partners ons bezoeken. Daarnaast dienen we de komende weken en maanden ook een aantal zonnepanelen installaties te bestellen, sommige doen we alleen andere met partners, de projecten die vandaag al meer dan 6 MW betekenen(projecten alleen en samen met partners) kunnen nog groeien tot boven de 10 MW. Het is duidelijk dat niet alle installaties dit jaar zullen worden afgewerkt maar dat een aantal ook in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen geplaatst worden. Dit betekent dat we meer dan 40 miljoen Euro gaan bestellen in wind, biomassa en zon voor het einde van dit jaar en de vooruitzichten voor volgend jaar geven nog een versnelling aan van onze groei.
Wat deze week ook opvalt, is het charme offensief dat Suez/GDF voert via haar lokale manager mevrouw Dutordoir, een op zich vriendelijke persoon die op een zachte manier probeert duidelijk te maken dal niet hun dominante positie een probleem is voor goede marktwerking maar wel de wispelturige houding van de overheid. Dat hier enig eigen belang speelt hoeft geen toelichting maar voor een deel zit hier wel waarheid in. De noodzaak voor een effectief beleid is inderdaad nodig maar een dominante marktpartij dient te begrijpen dat een goed beleid zal betekenen dat hun positie verder zal worden afgebouwd. Afgelopen week was ik op uitnodiging bij een aantal politieke beleidsmakers in Brussel en zijn we uitgebreid ingegaan op wat de mogelijkheden zijn voor een effectief beleid dat de volgende zaken dient te bereiken;
- Een efficiënter(lees lager) gebruik van energie door onze bedrijven en gezinnen
- Het verbeteren van de marktwerking in alle delen van de energieketen
- Het stimuleren van investeringen door nieuwe spelers in zowel grootschalige als kleinschalige duurzame productie
- De nucleaire rente gebruiken om investeringen in productie te stimuleren en voor een efficiënter energieverbruik te bekomen
- De markt herverdelen zodat geen een partij boven een bepaald percentage uitkomt
- Energie voor een deel(verder) regionaliseren(tot volledig)
- Beleid in overeenstemming met de Europese instanties brengen
Dit zijn slechts enkele van de behandelde punten waar de komende maanden hopelijk tijdens de regeringsonderhandelingen vooruitgang in zal geboekt worden, de ambitie is in ieder geval aanwezig.