Energie-Blog

André Jurres

Deze week is duidelijk geworden wie de komende vijf jaar regionaal verantwoordelijk wordt voor onze sector.  In Vlaanderen lijkt het erna of de bevoegdheid verspreid is over drie ministers, Freya van den Bossche wordt o.a. minister van energie, Ingrid Lieten wordt o.a. verantwoordelijk voor de oprichting van een nieuw Vlaams energiebedrijf en de minister van Economie dhr. Kris Peeters die dus de ecologie premies verdeeld voor duurzame vormen van energie.  Dit betekent dat ik een aantal nieuwe bezoeken mag afleggen om zo onze ideeën toe te lichten op verschillende domeinen en te luisteren naar hun strategie voor onze sector.  De verspreiding van energie als bevoegdheid over verschillende kabinetten is geen goede zaak maar de coá¶rdinerende rol van de minister-president zal dit voor een stuk in de hand kunnen houden.  De ambitie van de Vlaamse regering om een eigen energiebedrijf te gaan bouwen zal zeker de verenigde krachten vereisen maar vooral een duidelijke strategie.
In Wallonië zal de groene sector zeker nog een extra stimulans krijgen daar Ecolo daar verantwoordelijk wordt voor o.a. energie.  De voorsprong die Wallonië heeft zal mogelijks nog gaan vergroten. In Brussel blijft alles wat bij het oude en dat wil zeggen voor de energiesector niks.  Brussel heeft gewoon geen beleid ondanks het feit dat het de groenen zijn die daar al jaren aan zet zijn.  De regionale energieministers en hun collega's hebben vooral een belangrijke stem in de ontwikkeling van duurzame energie maar alle andere energiezaken zijn de bevoegdheid van de federale regering(zonder afbreuk te willen doen aan zaken zoals beleid voor lokale laagspanningsnetten en het reguleren van de markt voor leveranciers waar de laatste jaren weinig beweging in zit).  Het najaar zal vooral nieuws geven uit de federale overheid met vooral het kernenergie dossier waarover beslist zal worden. 
Deze week was ook interessant voor ons bedrijf NPG energy die binnenkort operationeel van start kan gaan maar nu toch al een aantal interessante projecten in ontwikkeling heeft, ook hebben we aantal concrete gesprekken met toekomstige partners die ons mee gaan helpen in het vinden van projecten.  Zowel in wind, biomassa en zon hebben we nieuwe potentiële projecten aangeboden gekregen en gaan we deze aanpakken zodra onze organisatie operationeel wordt.  Als startend bedrijf moet men uitkijken dat men de nodige middelen heeft om zo de projecten parallel dezelfde kwaliteit te kunnen bieden.  Hiervoor hebben we deze week ook verdere afspraken gemaakt met onze strategische partner. Wij gaan ervan uit dat we in het najaar onze organisatie met onze externe partners hebben uitgebouwd zodat onze jaarlijkse groei in productie kan ontwikkeld worden.  NPG energy zal ook een vergunning aanvragen om leverancier te worden zodat onze bevriende partners/investeerders/klanten op bijvoorbeeld industrieterreinen over een volledige dienstverlening kunnen beschikken.  Dit ook daar deze vraag aan ons gesteld is geworden bij de ontwikkeling van projecten op gebouwen of gronden.  Het gebeurd regelmatig dat de buren van onze projecten horen en vervolgens of interesse hebben in hun eigen duurzame projecten of de duurzame energie bij hun willen krijgen die wij opwekken. Gezien onze ervaring op dit gebied kennen we de valkuilen als geen ander en moet men deze extra service zien in het licht van goede dienstverlening versus het optimaliseren van ons toekomstig portfolio.  De verankering van ons bedrijf met een bestaand energiebedrijf zoals Delta zorgt ervoor dat wij onze focus kunnen houden en zij samen met ons de juiste keuzes kunnen maken wie wat doet.