Energie-Blog

André Jurres


Even weggeweest na Corona besmetting, allemaal vaccineren, virus is geen pretje en beter voorkomen met vaccin dan genezen!

Energieopslageenheden - Batterijstations - waterstofproductie

Geconfronteerd met de uitdagingen van netstabiliteit en de opkomst van hernieuwbare energiebronnen en in het bijzonder wind- en zonne-energie, is het duidelijk zinvol om alle technologieën voor de opslag van elektrische energie te promoten. Dit is een noodzaak die niemand betwist. De moeilijkheid is om het op een niet-discriminerende, duurzame maar efficiënte manier te doen.

 

 1. 1.      Opslagfaciliteiten - netwerkkosten

De winstgevendheid van batterijopslagfaciliteiten lijdt onder meer onder de kosten van het gebruik van het distributienetwerk. Er zijn stemmen die om op basis van Europese wetgeving eisen dat deze kosten worden weggenomen.

Batterijopslag en her-injectie maken een dubbel gebruik naar netwerken. Logischerwijs dient opslag plaats te vinden wanneer de productie groter is dan de vraag en injectie vice versa. Afhankelijk van de locatie van de opslagfaciliteiten in relatie tot de productie, kunnen de effecten op de netwerken positief of zelfs negatief zijn. Op basis van deze overwegingen is het zinvol zijn om de netgebruikskosten anders te stellen dan de huidige op verbruik gebaseerde kosten. Het bijdragen aan het netwerk evenwicht dient beloond te worden.

De energie die in het netwerk wordt geïnjecteerd, mag niet onderworpen zijn aan verschillende belastingen en bijdragen (om dubbele belasting te vermijden).

In ieder geval vrijstelling betaling GSC gezien rol die waterstof en batterijopslag in het toekomstig duurzaam netwerk spelen.

 

 1. 2.      Hoe zit het met waterstof?

Het verlagen of elimineren van transport- of distributiekosten is geen lange termijn oplossing. Het is om technische redenen niet gerechtvaardigd en kan de kosten voor andere gebruikers verhogen. Een gedeeltelijke aanpassing kan worden bedacht omdat:

 • De overheid beperkt het gebruik van aansluitingen en maakt ze indirect duurder.
 • Waterstof wordt over het algemeen geproduceerd bij een hoog aanbod en draagt bij aan de stabiliteit van netwerken.
 • De aanpassing kan leiden tot een verlaging van de tarieven of een tijdelijke afschaffing.

 

 1. 3.      Andere manieren om waterstof te promoten:

De overheid heeft een belangrijkere rol als facilitator van waterstofontwikkeling. Als we verwijzen naar de visie van het bureau Bloomberg New Energy Finance (BNEF):

Het gebruik van waterstof is zinvol voor kunstmest en chemicaliën, staalproductie, luchtvaart, scheepvaart en ondersteun van elektriciteitsnetten. Maar het zal alleen niches vinden in het vervoer over land. Dit is een slechte oplossing voor verwarming, waarbij vijf tot zes keer meer hernieuwbare capaciteit nodig is dan warmtepompen.

De productie van waterstof moet gebeuren uit hernieuwbare energiebronnen. Elk gebruik van andere primaire energiebronnen (behalve nucleair) zou een negatieve invloed hebben op de CO2-uitstoot (rendement van elektrolysers en brandstofcellen). De werking van de elektrolysers zal afhangen van de beschikbaarheid van deze energie met  als gevolg het verschijnen van nieuwe beperkingen: het complexe beheer van productieprofielen (beschikbaarheid primaire energie - fysieke opslag - gebruikersprofiel) en ondergebruik van apparatuur (aantal uren – begrenzing van productie)

 

Wat zijn de acties die de ontwikkeling van waterstof kunnen ondersteunen:

 • De productie van hernieuwbare energiebronnen intensiveren, naast de visie gekoppeld aan de reductie van directe CO2-emissies, ook de gunstige effecten van het gebruik van "overschot" toe te voegen voor de productie van waterstof. Deze actie heeft een directe impact op de energieprijs en de bedrijfsuren.
 • Als we in Europa kernenergie en de import van elektriciteit buiten beschouwing laten, zijn de productiegebieden voor groene energie beperkt (windenergie, enz.). Dit leidt tot overcapaciteit van de elektrolyse-installaties. Waterstofproductiefaciliteiten hebben investeringssubsidies nodig om niet te worden gepenaliseerd door opgelegd beperking.
 •  Financiële prikkels zoals "onrendabel top" kunnen de introductie van waterstof helpen vergemakkelijken. Hun voordeel is dat ze helpen de energieprijs te beperken en economische stabiliteit te verzekeren door het concurrentievermogen van bedrijven en de kosten van levensonderhoud te behouden. Het maskeert echter de werkelijke prijs van energie en leidt financiële middelen af van een nog fundamenteler doel om energie te besparen.
 • Ondersteuning voor waterstof afstemmen met onze Noorderburen gezien belang toekomstige waterstof backbone, havens, vraag naar waterstof en “lessons learned”.
 • Via taksen het bestaande ETS systeem jaarlijks 10€ per CO2 ton extra verzwaren zodat de prijs van grijze waterstof gemaakt door aardgas binnen een aantal jaren duurder wordt dan groene waterstof.  Ook deze maatregel kan dan met Nederland afgestemd worden.
 • Investeer in infrastructuur voor transport en opslag van  waterstof. Ondersteuningen bij het aanleggen van distributienetwerken, opslaghubs zijn belangrijke opdrachten waar overheid, alleen of in samenwerking, een sleutelrol heeft.
 • Regels opstellen voor een snelle en harmonieuze ontwikkeling door het uitbreiden van de competenties van de huidige spelers van de energiesector. Onder andere:
  • Een visie ontwikkelen op de middelen van energieopslag in de evenwichtszone: middelen die momenteel beschikbaar zijn en die in ontwikkeling zijn.
  • Zorgen voor de optimalisatie van de middelen en ondersteuning die door de autoriteiten worden ingezet.
  • Ontwikkeling van monitoring- en beheertools voor opslagmiddelen

De oplossing is een mix van deze elementen